Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 11 z dnia 25.02.2019r..

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2019r decyzji sygn. akt SKO Gd/4125/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin Nr RGŚ.6733.3.2017.2018.MJK.R0 z dnia 28.09.2018r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 na terenie działki nr ewidencyjny gr. 143 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-02-25 10:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 10:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17451
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29