Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja z  dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt: 3113/13 o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 08 maja 2013r. sygn. 2178/12 o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2009 r. nr OśiGW.7624/DŚ-33/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Biogazowni kogeneracyjnej Łebcz" w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gm. Puck.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-04 13:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-04 13:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-04 13:10

2. Decyzja z dnia 10 lutego 2015r. sygn. akt SKO Gd/3679/14, utrzymująca w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie decyzję z dnia 21.02.2013r. nr ZPiROŚ.6220.3.3424.DEC.2011 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sobowidz i Gołębiewo w gminie Trąbki Wielkie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-17 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-17 09:01

3. Decyzja z   dnia 9 lutego 2015r. sygn. akt 5869/13 orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 9.10.2013r. Nr WS-I-6220-II.94D-2.2012.AN.202447 Prezydenta Miasta Gdańska o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: Wykonanie dwóch dalb wielopalowych - czwórpalowych z rur stalowych do zacumowania hotelu w Gdańsku na rzece Motława od km. Rzeki 1+960 do 2+042 brzeg lewy .

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 08:05
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-18 08:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 08:05

4. Zawiadomienie z dnia 26.02.2015 r. o wszczęciu  postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.12.2011 r., Nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego oraz decyzji zmieniającej Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 13.11.2012 r., GK-OŚ.6220.23.37.2010.AN.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-03 08:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-03 08:07

5. Decyzja z dnia  10.03.2015 r. sygn. akt. SKO Gd/3122/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 25.06.2014 r., GPN-P.OŚR.6220.6.2014 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na terenie działki nr 49 obręb Świerznica, gmina Stegna." i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-16 11:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-16 11:50

6. Decyzja z dnia 19.03.2015 r. sygn. akt 6038/13 zapadła po rozpoznaniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  i stwierdzająca  nieważność decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.12.2011 r., Nr 8/2011 znak GKOŚ.6220.23.30.2010.AN wydanej w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-23 08:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-03-23 08:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-23 08:39

7. Decyzja z dnia  18.03.2015 r. sygn. akt 6039/13  zapadła po rozpoznaniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i  stwierdzająca nieważność decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 13.11.2012 r., znak GK-OŚ.6220.23.37.2010.AN zmieniającej decyzję Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.12.2011 r., Nr 8/2011 znak GK-OŚ.6220.23.30.2010.AN wydaną w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-23 08:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-03-23 08:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-23 08:39

8. Decyzja z dnia  24.03.2014r.  o sygn. akt 6063/13, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Stare Pole RGR.6220.6.2013.5 z dnia 14.10.2013r. (o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji /odbudowa i przebudowa/ urządzeń melioracyjnych na terenie działek nr 100/5 i 98/3, położonych w obrębie Stare Pole), i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-01 13:45
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-04-01 13:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-01 13:45

9. Decyzja z dnia  23.04.2015 r. sygn. akt SKO Gd/864/14 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17.01.2014 r. (znak: RGP.6220.7.2012) w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.2011 r. znak RGP.6220.1.30.2011 AM w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 10:25

10. Decyzja z dnia  22 kwietnia 2015r. sygn. akt SKO Gd/860/14, utrzymująca w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sierakowice decyzję nr ROŚ.6220.1.11.2013.MP z dnia 14 stycznia 2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa stacji przeładunkowo-magazynowej, na działce nr 15/17, obręb ewidencyjny Szklana, gmina Sierakowice".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-06 08:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-06 08:14

11. Decyzja z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt SKO Gd/2478/14, uchylająca w całości wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzję z dnia 27.05.2014r. nr KSR-ŚR.6220.4.2014 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji linowego elektrycznego wyciągu wakeboardingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ha działce nr 780 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo, inwestorem której są p.Janusz Stawski oraz Damian Barzykowski, i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-05 08:50
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-06-05 08:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-05 08:50

12. Postanowienie z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt SKO Gd/2665/15 o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z: dnia 28 maja 2015r. sygn.akt SKO Gd/2478/14 orzekającą o uchyleniu wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzji z dnia 27.05.2014r. nr KSR-SR.6220.4.2014 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji linowego elektrycznego wyciągu wakeboardingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 780 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo, inwestorem której są p.Janusz Stawski oraz Damian Barzykowski

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-05 08:50
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-06-05 08:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-05 08:50

13. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt SKO Gd/1554/14 uchylające w całości postanowienie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 lutego 2014 r. RGN.6220.4.2014 orzekające, że:

1. realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Bko Dolina spółka z o.o. w Łężycach" - etapy III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowy kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater: C1,C2 i C3, na działkach o numerach 511; 6/1; 7/44; 7/60; 7/62; 7/63; 7/61;; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 obręb Łężyce, gmina Wejherowo, przebiega etapowo;

2. nie zmieniły się warunki określone w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wejherowo Nr RGN-766/68/2008/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w swoim postanowieniu umorzyło postępowanie orgańu I instancji w całości.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-09 08:34
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-06-09 08:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-09 08:34

14. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwołąwczego w Gdańsku z dnia 29 maja 2015 r. sygn. akt SKO Gd/1607/14 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 10 marca 2014 r. znak RG-0Ś.6220. 1.2014 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 9 budynków gospodarczych z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 242 i 244 pol. w Pałubinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-09 08:34
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-06-09 08:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-09 08:34

15. Decyzja z dnia  15 lipca 2015r. sygn. akt SKO Gd/1222/14 uchylająca decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowa Karczma z dnia 19.02.2014r. nr 2/2014 (K.OŚ.600-1.1.33.2011-2014) w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z przeznaczeniem na hodowlę 30.000 szt. brojlera, co stanowi 120 DJP, na terenie działek nr 377 i 164/2 w miejscowości Grabówko gm. Nowa Karczma, wraz z obiektami towarzyszącymi: dwoma silosami na paszę, wiatą na drewno, zbiornikiem bezodpływowym na gnojówkę, płytą obornikową i drogą dojazdową i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-20 08:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-20 08:04

16. Decyzja z dnia  29.07.2015 r. sygn. akt. SKO Gd/2142/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 04.04.2014r., nr RRiGN.7624.01.2014 o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego ostatecznej decyzji nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 z dnia 31 października 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geodezyjny Garczyn na działkach o numerach 275/1; 278/1; 292/8; 292/9; 287/2; 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych nr 279/3; 291/3; 288; 284; 286; 277; 272; 289/1 obręb geodezyjny Garczyn, gmina Liniewo; i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-30 14:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-30 14:21

17. Postanowienie z dnia 4 sierpnia 2015r., sygn. akt SKO Gd/2236/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Gardeja z dnia 2 maja 2014r., nr Oś-6220D.13.7.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 80 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami w zabudowie wolnostojącej wraz z wydzieleniem działek pod realizację na terenie nieruchomości - działki nr 12/4 i 12/10 położone w obrębie geodezyjnym Jaromierz, w miejscowości Jaromierz, gmina Gardeja.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 12:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 12:33

18. Decyzja z dnia  13 sierpnia 2015r, sygn. akt SKO Gd/2396/14 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr ROD.6220.54.2013.JS z dnia 12 maja 2014r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych hal garażowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingów zewnętrznych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą t. drogami dojazdowymi, oświetleniem i odwodnieniem o łącznej powierzchni około 9.000m2 na terenie osiedla Sokółka Zielenisz, objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2201, karta nr 107 MW2, działka nr 270/18, 270/17 KM 39, Obręb Wiczlino w Gdyni rozstrzygającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i uznającej charakterystykę przedsięwzięcia jako załącznik do wydanej decyzji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-17 07:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 15:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-17 07:54

19. Decyzja z dnia 18.08.2015 r. sygn. akt SKO Gd/1895/14 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 02.04.2014 r., znak OŚ1.6220.21.2013.9, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia: „Zbieranie odpadów metalowych, skład węgla, sprzedaż złomu, punkt przyjęć aut do kasacji na działce nr 248/8 i 248/9 w Przejazdowie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-20 15:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-20 15:43

20. Decyzja z dnia 25.08.2015 r. sygn. akt SKO Gd/5293/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 25.09.2014r., nr OŚ 6220.9.2013 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych na terenie Zakładu Drobiarskiego Wojciech Buchholc w Gniszewie" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-01 11:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-01 11:15

21. Postanowienie z dnia 2 września 2015 r. sygn. 6820/13 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Swarożyn 18/3, 27/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 1,99 MW".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 11:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-03 11:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 11:43

22. Decyzja z dnia  14.09.2015 r. wydana pod sygn. akt SKO Gd/3559/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Dziemiany z dnia 25 lipca 2014 r. Nr RNS.6220.13.ŻWK.2014.KS o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Kalisz" w miejscowości Kalisz na działce nr 355, gmina Dziemiany i przekazaniu sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-21 09:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-21 09:11

23. Decyzja z dnia  15.09.2015r. sygn. akt SKO Gd/2589/14 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Burmistrza z dnia 30.05.2014 r. nr WGIiOŚ .6220.16.2013 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów, w tym złomu metali na działce nr 411/8, (obręb Demlin 0005), w Demlinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-22 08:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-22 08:20

24. Decyzja z dnia 21.09.2015r. sygn. akt SKO Gd/2840/14 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Władysławowa przez Zastępcę Burmistrza z dnia 2.06.2014 r. nr RGK.6220.3/8.2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Promenady Nadmorskiej wraz z infrastrukturą techniczną we Władysławowie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-29 08:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-29 08:09

25. Postanowienie z dnia 21.09.2015 r., SKO Gd/2756/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Zblewo z dnia 04.06.2014r., nr ZRG.6220.3.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej do 1MW, na działce nr 647 w obrębie ewidencyjnym Pinczyn, gmina Zblewo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-29 08:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-29 08:50

26. Postanowienie z dnia 21.09.2015 r., SKO Gd/2757/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Zblewo z dnia 04.06.2014r., nr ZRG.6220.4.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej do 1MW, na działce nr 647 w obrębie ewidencyjnym Pinczyn, gmina Zblewo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-29 08:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-29 08:50

27. Zawiadomienie z dnia  29.09.2015 r. o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 17. kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 07:50

28. Zawiadomienie z dnia  29.09.2015 r. o wszczęciu postepowania  w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 19. marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-06 07:50

29. Decyzja z dnia  28 września 2015r, sygn. akt SKO Gd/2729/14 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr GKVII.6220.21.7.2014 z dnia 19 maja 2014r,  rozstrzygającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Produkcja syntetycznego materiału mineralnego PDS-2" zlokalizowanego na działce nr 21/36, obręb IV miasta Sztum i uznającej charakterystykę przedsięwzięcia jako załącznik do wydanej decyzji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 08:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 08:45

30. Decyzja z dnia  29.09.2015 r. o sygn. akt SKO Gd/2744/14 uchylająca w całości decyzję wydaną przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2009r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater:C1,C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 ( obr. Łężyce ) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo- rozumianego, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, realizowanego przez Eko Dolinę spółka z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-19 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 11:14

31. Decyzja z dnia  14.10.2015 r.  sygn. akt SKO/1165/15 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 12.01.2015 r., nr OP.6220.3.13.14.2015 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów oraz punktu zbierania i przetwarzania odpadów w Suchym Dębie, przy ulicy Gdańskiej 56A.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-19 13:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-19 13:16

32. Decyzja z dnia  21.10.2015 r.,  sygn. akt SKO Gd/5180/14 uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.12.2014 r., nr WŚ-I.6220.II.33D.2013.AN.79186 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „ Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda w Gdańsku na terenie działek ewidencyjnych nr 85/7 i 93/3 wraz z podziemną linią średniego napięcia, biegnącą od elektrowni do istniejącej, napowietrznej linii średniego napięcia na terenie działek nr 151/2 85/3, 90/2, 91/2, 92/2, 93/10, 93/8, 93/5, 94/2, 95/2, 95/1, 76/4, 76/15 obręb 334" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-29 08:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-29 08:53

33. Postanowienie z dnia 28 października 2015r., sygn. akt SKO Gd/4191/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Choczewo z dnia 22 września 2014r., nr RIGKiOŚ.6220.03.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczna, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na działce nr 152/13, obręb Ciekocino, gmina Choczewo."

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 12:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 12:01

34. Decyzja z dnia  28.10.2015r. sygn. akt SKO Gd/4201/14 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji dzierżawionego obiektu i uruchomieniu mini-browaru o wydajności 1000 dm3 (10 hi) z jednorazowego warzenia na terenie działek o numerach: 271/9 i 271/5 w miejscowości Chwaszczyno.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 12:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 12:01

35. Decyzja z dnia  29.10.2015 r. sygn. akt SKO Gd 4180/14 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 13:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 13:07

36. Decyzja z dnia  29.10.2015 r. sygn. akt SKO Gd 4181/14 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 24.06.2010r. nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 13:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 13:07

37. Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10.11.2015r.:

1)SK0 Gd/4560/14 o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Piotra Forysia od decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r., o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce Nr 633/1 w miejscowości Kczewo";

2)SKO Gd/4786/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Leszka Frankiewicza od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r.;

3)SKO Gd/4787/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Wojciecha Stromskiego od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r.;

4)SKO Gd/4788/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Andrzeja Stromskiego od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r.;

5)SKO Gd/4789/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Marię Stromską od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r..

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-17 09:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-17 08:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-17 09:00

38. Decyzja z dnia  24.11.2015 r. sygn. akt SKO Gd/5028/14 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31.10.2014r., nr GKVII.6220.16.21.2013 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na . „Budowie elektrowni wiatrowej Koślinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW w obrębie ewidencyjnym Koślinka, dz. nr 87/6 w gminie Sztum", zlokalizowanego na działkach 87/6, 81, 86, 129, 156 obręb Koślinka, Gmina Sztum i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-27 11:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-27 11:40

39. Decyzja z dnia  16 listopada 2015 roku sygn. akt: SKO Gd/3185/15 o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni - decyzji Zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska z dnia 22 maja 2015r. (znak: ROD.6220.43.2013.DD) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomieszczenia do malowania" zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 120, na działkach: nr 193/166 KM 32 oraz nr 248/8 KM 31.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 08:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 08:01

40. Zawiadomienie z dnia 04.12.2015 r. o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt SKO Gd/4181/14 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stegna z dnia 25 października 2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 o zmianie decyzji tego organu z dnia 24 czerwca 2010 r. nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 na działce nr 91/4 w miejscowości Niedźwiedzica, zmienionej decyzją tego organu z dnia 8 października 2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 14:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 14:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 14:45

41. Zawiadomienie z dnia 04.12.2015 r. o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt SKO Gd/4180/14 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stegna o z dnia 8 października 2010 r. nr OSR 7625/01/2/10 o zmianie decyzji tego organu z dnia 24 czerwca 2010 r. nr OSR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 na działce nr 94/4 w miejscowości Niedźwiedzica.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 14:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 14:45

42. Decyzja z dnia  17.12.2015r. sygn. akt SKO Gd/3158/14 odmawiająca  uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.06.2014r. sygn. akt 3954/13 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 2/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,0m oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30".z dnia 04.12.2015 t. o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt SKO Gd/4181/14 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stegna z dnia 25 października 2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 o zmianie decyzji tego organu z dnia 24 czerwca 2010 r. nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 na działce nr 91/4 w miejscowości Niedźwiedzica, zmienionej decyzją tego organu z dnia 8 października 2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-18 11:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-18 11:15

43. Decyzja z dnia 21 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO Gd/3818/14 utrzymująca w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. akt 3719/13 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 6 marca, 2009 r. sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r. znak WŚ-I-7639/1/11D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-29 07:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-29 07:55

44. Decyzja z dnia  21 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO Gd/4487/14 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 października 2014 r. nr WŚ-I-6220.II.6D.2014.EI.35935 orzekającej o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Gdańsku przy ul. Sucharskiego 7a na ternie działek nr 3/31 i 3/51 w obrębie 275 oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-30 09:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-30 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-30 09:12:07