Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja SKO w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2010 r., sygn. akt 3758/09 stwierdzająca nieważność decyzji Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 lipca 2009 r., nr 25/09 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci Sferia w Rumi przy ul. Krakowskiej 5, na działce nr 724/3, obr. 17.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-07 13:52

2. Decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r., sygn akt 4109/10 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2010 r., nr WŚ/I/7639/II/204 D/2009-2010/AN w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 20 (działka nr 136/6).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-01 08:38

3. Decyzja z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt 4025/10 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 19 marca 2010 r., nr IK.R.7639-17/09/10 w przedmiocie umirzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przessięwzięcia polegającego na zmianie spospbu uśytkowania istniejącego budynku garażu na magazyn do zbierania zużytego sprzętu elektronicznego na działce nr ew. gr. 510 w Borowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:01

4. Postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt 4024/10 przywracające termin do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 19 marca 2010 r., nr IK.R.7639-17/09/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:05

5. Decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r., sygn. akt 3307/10 uchylająca decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 5 lipca 2010 r., nr UG.OŚ.7600/4/12/09/10 i umarzająca postępowanie organu I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:10

6. Decyzja z dnia 14 lutego 2010 r., sygn. akt 3010/10 1.) uchylająca w całości decyzję SKO w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2010 r., sygn. akt 2815/09 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 sierpnia 2008 r., znak B.7332/OŚ/01/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 5 dwu-megawatowych siłowni wiatrowych Gamesa G 90; 2.) stwierdzająca nieważność decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 sierpnia 2008 r., znak B.7332/OŚ/01/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 5 dwu-megawatowych siłowni wiatrowych Gamesa G 90.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-16 11:21

7. Decyzja z dnia 10 marca 2011, sygn. akt 4208/10 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 5 lutego 2008 r., nr WGIiOŚ/7332/17/CP/2007 ustalącej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie trzech elektorwni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-11 12:56

8. Decyzja z dnia 24 marca 2011 r., sygn akt 5332/10 uchylająca zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 listopada 2010 r., nr RGP.AM.7624-3.11/10 w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją z dnia 9 sierpnia 2010 r., nr RGP.AM.7624-3.7/10 umarząjącą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji osadów piasku z rzeki Wisły i przekazujący sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-01 12:37

9. Decyzja z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt 4311/10 uchylająca zaskrażającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2010 r., nr OŚ-I-7624/11/44/009/10 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-04 10:17

nr 10  decyzja o sygn. 4966/10, z dnia 8.04.2011r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wodnej na rzece Słupinie w Żukowie, na działkach nr 40, 501/1, 50/2,obręb Żukowo M.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-21 08:46

11. Decyzja z dnia 8.04.2011r. o sygn. 39/11, uchylająca decyzję Wójta Gminy Miłoradz z dnia 2.12.2010r. nr 75/760/III/1/2010 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "B03- Odbudowy ostróg na rzece Wiśle" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-21 13:13

12. Decyzja z dnia 7.04.2011r. o sygn. 407/11, uchylajaca zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 9.12.2010r. nr RTI-OŚ/ds./7625/07/09, w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn."B03- Odbudowa ostróg na rzece Wiśle", ostrogi nr 1/893, 3/893, i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-21 13:34

13. Decyzja z dnia 21 kwietnia 2011r. o sygn. 1265/11, uchylajaca decyzję Wojta Gminy Suchy Dąb z dnia 28.12.2010r. nr AR.OŚ.7624.03.16/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  "B03- Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-26 08:45

14. Decyzja z dnia 4.05. 2011r.o sygn. 4509/10, utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21.10.2010r. nr OŚ.1.7627/31-14/08/09/10, w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia- budowy wytwórni betonów w Borkowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-10 08:58

15. Postanowienie z dnia 4.05.2011r. o sygn. 1895/11 odmawiające wyznaczenia Wójtowi Gminy Karsin dodatkowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej oczyszczalni ścieków oręb Górki oraz Karsin.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-10 13:32

16.Postanowienie z dnia 9.05.2011r.o sygn 2475/11, stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Stężyca z dnia 20.12.2010r. nr W.G.OŚ-7624-5/10, w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 10:12

17. Postanowienie z dnia 9.05.2011r. o sygn 248/11, utrzymujące w mocy postanowienie Wojta Gminy Stężyca z dnia 20.12.2010r.nr W.G.OŚ-7624-5/10,w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na działkach 426/2, 427/2, obręb Stężyca.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 10:20

18. Decyzjaz dnia 1.06.2011r. o sygn. 1219/11 uchylająca decyzję Starosty Gdańskiego z dnia 14.01.2011r. nr ROŚ.7648-3/10/JL w przedmiocie niedopuszczalnego poziomu hałasu spowodowanego przez wodę upuszczaną przelewem bocznym w Elektrowni Wodnej PRUSZCZ i przekazujaca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-03 09:35

19. Postanowienie SKO z dnia  20 czerwca 2011r. o sygn. 4581/10 stwierdzajace nieważność postanowienia Wojta Gminy Puck  nr OŚiGW.7624-17post.2010, z dnia 22 października 2010r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie wyciągu narciarskiego, parkingu punktu małej gastronomi na działkach:obręb Brzezino nr 77/1,77/2,77/3,77/4,78/2,79/2, obręb: Osłonino działki nr 110, 487/1, 487/2, 483/3, 486/1, 485/1, 484/1, 483/1, 483/2, 484/2, 485/2, 486/2.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-27 09:05

20. Decyzja SKO z dnia 7 lipca 2011r. o sygn. 284/11 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2010r. nr OŚ iGW.7624-21/10,  w sprawie stwieredzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Rozbudowy gospodarstwa rolnego o nowy obiekt inwentarski przeznaczony do chowu i hodowli trzody chlewnej wraz ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce" na działkach nr 198 i 271 w miejscowości Pastwa , gmina Kwidzyn".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-11 09:24

21. Decyzja SKO z dnia 11 lipca 2011r o sygn. 1609/11 uchylająca decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31.01.2011r. nr 1/2011 nakazującą  podjęcia czynności ograniczajacych negatywne oddziaływanie na środowisko na działce nr 30 obręb Lisewo, i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-13 10:02

22. Postanowienie SKO z dnia 20 lipca 2011r. o sygn. 2137/11 stwierdzajace niedopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie Starosty Kościerskiego z dnia 2 lutego 2011r. nr AB.6740.6.5.2011 w przedmiocie przekazania wg właściwości wniosku z dnia 26.01.2011r.o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko elektrowni  wiatrowej - Wójtowi Gminy Liniewo.

23. Decyzja z dnia 10.10.2011r. sygn. akt 3908/11 utrzymujaca w mocy decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11.08.2011r. nr OŚ.6220.29.2011/7, w przedmiocie stwierdzenia braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=83000 m3/h z usługami towarzyszącymi na działce nr 5/19 w Przejazdowie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-11 09:15

24. Decyzja z dnia 1.12.2011r. o sygn. 3870/11 uchylająca decyzję Starosty Malborskiego z dnia 2.08.2011r. nr OS.6241.3.2011.5 w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu przenikajacego do środowiska i przekazujaca sprawe do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 10:52

25. Postanowienie z dnia 9.12.2011r, sygn. akt 4717/11 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Gniewino z dnia 17.10.2011r. nr ISGP-7610/11/A/2009/2011,w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą  "Lokalizacja zespołu siłowni wiatrowych Gniewino II".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-14 09:12

26. Decyzja z dnia 15.12.2011r. sygn. akt 3328/11 umarzająca postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Lubichowo z dnia 27.06.2011r. nr KIOŚ.6220.2.6.2011 w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko na terenie działki nr 405,obręb Wda.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-21 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-21 11:35:47