Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Gdańsk, dnia 28.04.2009 r.

Nr sprawy 2/2009

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego z opcją wykupu po zakończeniu okresu umowy leasingu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawił Wykonawca:

 

        

GAJOS  Sp. z o.o.

81-856 Sopot ul. Kasztanowa 4

Cena wybranej oferty  wynosi 95.880,00  złotych  brutto.

            Uzasadnienie wyboru wyżej wskazanej oferty: Wykonawca spełnił wymagane przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu.  Oferta otrzymała  100 pkt (kryterium oceny ofert – cena o wadze 100%).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

                                                                        

                                                                          PREZES

                                                    Samorządowe Kolegium Odwoławcze

                                                                        w Gdańsku

                                                                     Dorota Jurewicz 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Grey
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-29 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 12:54

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, powyżej 50g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-28 12:05

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-28 12:06

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr 1/2013 z dnia 02.12.2013

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, powyżej 50g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-10 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-10 12:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-10 12:40

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr 1/2014 z dnia 15.12.2014 roku

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, powyżej 50g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 11:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 11:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 11:34

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr 2/2015 z dnia 24.11.2015 roku

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, powyżej 50g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-04 13:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 13:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-04 13:58

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1/2016 w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, powyzej 50g i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-09 12:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-09 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-09 12:03

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr 2/2016 z dnia 10.11.2016 roku

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g, powyżej 50g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-21 11:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-21 12:01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr 1/2017 z dnia 18.10.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 11:56

Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-01 15:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-01 15:23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr SKO.26.1.2018 z dnia 03.12.2018r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów oraz odbiór przesyłek ( korespondencji )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 12:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 12:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 12:51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr SKO.26.1.2019 r. z dnia 09.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów oraz odbiór przesyłek ( korespondencji )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-23 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-31 12:45

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Ogłoszenia nr SKO.26.1.2020 r. z dnia 24.11.2020 r. .

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów oraz odbiór przesyłek ( korespondencji ).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 11:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 11:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-29 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-29 09:08:42