Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Zawiadomienie z dnia 13.01.2022 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 9 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2248/20, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1323/20, rozstrzygającej w wyniku wznowienia postępowania w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi jednej ze stron oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I” realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 10:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 10:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 10:57

2. Decyzja z dnia 3 stycznia 2022 r. o sygn. akt SKO Gd/2047/20 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Bobowo z dnia 31 marca 2020 r. RS.6220.2.2019 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu farmy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą położonego na działce nr 223/3 obręb Wysoka, gmina Bobowo” oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 12:26

3. Decyzja z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. SKO Gd/1741/21 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2021 r., znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 (przed podziałem 169/3) obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:44

4. Postanowienie z dnia 14.01.2022r. o sygn. akt SKO Gd/3365/21 o niedopuszczalności odwołania Rady Dzielnicy Sobieszewo od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2021 r., znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 (przed podziałem 169/3) obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:47

5. Zawiadomienie z dnia 02.02.2022 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2919/21, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.04.2021 r., nr ŚR.6220.29.2019.MLF odmawiającej uchylenia decyzji ŚR.6220.29.2019.MLF z dnia 18.03.2020 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw przy ul. Tokarskiej w miejscowości Miszewo, realizowanej na terenie działek o numerach: 28/8 i 120/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 07:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 07:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 07:39

6. Postanowienie z dnia 31.01.2022r. o sygn. akt SKO Gd/4467/21 utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2021r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.2021.AN orzekające o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110 kV relacji SE Gdańsk Błonia - GPZ Pruszcz Gdański (na odcinku SE Gdańsk Błonia - GPZ Maćkowy).

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-07 08:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-07 08:45

7. Obwieszczenie z dnia 14.02.2022 r. o możliwości zapoznania się z w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia z materiałami zgromadzonymi w sprawie odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r. znak WŚ.I.6220.II.126 D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku" z wniosku INVEST KOMFORT S.A. Sp. K. z siedzibą w Gdyni.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-14 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-16 10:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-14 13:03

8. Decyzja z dnia 09 lutego 2022r. sygn. akt SKO Gd/1025/21 stwierdzająca nieważność decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 lutego 2021r. znak RGlV.6220.23.2020 orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 5/45; 7/11, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski,  województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-16 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-16 10:14

9. Decyzja z dnia 15.02.2022r. o sygn. akt SKO Gd/5061/21 uchylająca zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 8 września 2021r. nr GK 6220.16 2021.44 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno, zlokalizowanych na działkach o nr ew. obręb Kielno: 542/6, 548, 543/33, 542/7 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 682/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/45, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58, 543/17, 7800/1, 1/18, 682/1 w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-17 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-17 10:42

10. Decyzja z dnia 14 lutego 2022 r. o sygn. akt SKO Gd/4151/21 uchylająca w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21. czerwca 2021 r. nr WŚ-I.6220.II.103D.2020.JW nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określająca warunki i wymagania dla przedsięwzięcia: Budowa toru gokartowego ul. Spacerowa w Gdańsku na działkach ewidencyjnych nr 521/9; 521/10; 521/12; 522/3; 522/5; 522/6; 528/1; 528/3; 529/3; 529/7; 529/8; 529/5; 530/8; 531/3; 531/5; 531/8; 531/6; 533/1 obręb Osowa i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:13

11. Decyzja z dnia 24.02.2022r. o sygn. akt SKO Gd/3012/19 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Malbork z dnia 28.09.2018 r., Nr RG-III-7332/5/żi/l/2017-2018 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Utworzenie, zaadoptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, do składowania czasowego, przeładunku materiałów pochodzącego z rozbiórki budynków, czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu, i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-08 12:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-08 12:55

12. Decyzja z dnia 16 marca 2022 r. sygn. SKO Gd/4741/20 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r., znak WŚ-I.6220.II.126D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-18 11:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-18 11:51

13. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1741/21 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2021 r. znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 ( przed podziałem 169/3 ) obr 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą” objętego wnioskiem z dnia 4 grudnia 2017 r..

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-23 15:08
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-03-23 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-23 15:08

14. Decyzja z dnia 17.03.2022r. o sygn. akt SKO Gd/6618/21 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 października 2021 r., nr ROŚ.6220.9.49.2019 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie SIERAKOWICE 3 nr BT42215 na wieży kratowej stalowej na terenie działki nr 627/13 obręb ewid. Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski, planowanego do realizacji przez Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-24 08:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-24 08:25

15. Decyzja z dnia 24.03.2022r. o sygn. akt SKO Gd/4816/21 utrzymująca w mocy decyzję Nr 13/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 09.08.2021l r., znak GP.6220.13.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego złoża piasku SULĘCZYNO V na terenie działek nr 44/1, 44/2 położonych w obrębie Sulęczyno, gmina Sulęczyno".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-25 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-25 10:34

16. Decyzja z dnia 17.03.2022 r. o sygn. akt SKO Gd/6697/21. utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 02.11.2021 r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża ,,Szczodrowo IV” na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo , gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-29 15:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-29 15:08

17. Zawiadomienie o sygn. akt SKO Gd/6429/21 o wszczęciu na wniosek postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019r., nr ŚR.6220.14.2019.MLF, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-06 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-12 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-06 10:07

18. Decyzja z dnia 8.04.2022r. o sygn. akt SKO Gd/994/22 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2022r., nr GK.6220,24.2021.12 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi Kielno- Koleczkowo" planowanego na działkach o nr ewidencyjnych Bojano dz. nr: 114/29; 114/31; 114/26; 114/3; 114/12; 114/30; 110/8; 84/34; 90/2; 115 ; 116/5 ; 116/6; 109; 91/11 ;91/5 ;92 ; 96/5 ; 96/35 ; 96/15 ; 96/33 ; 96/1 ; 98 ; 101/2 ; 101/1 ; 123/3 ; 123/1 ;24/5 ç 124/6; 124/4 ; 124/2 ; 125; 127; 128 ; 89/6; 89/5 ; 126/2 ; 126/1 ; 108/1; 103/2;104/1 ;132/14 ; 132/17; 133 ;62/13 ; 129 ; 62/5 ; 62/18 ; 62/31 ;557/18 ; 557/12; 114/32; 91/12; 96/3; 62/11; 62/12; Dobrzewino dz. nr 322;  Kielno dz. nr 415/1 ; 422 ; 423/1 ; 423/2 ; 415/2 ; 415/3 ; 415/9 ; 415/8 ; 415/12 ; 415/10 ; 415/11 ;415/23 ; 415/21 ;415/28 ;415/32 ; 415/31 ;419/1 ;419/2 ; 420/2 ;424/44 ; 428 ; 424/45 ; 424/16 ; 424/57 ; 424/6 ; 425/11 ; 712/1 ; 426 ; 438/4 ; 458 ;438/1 ;459/1 ; 459/11 ;459/13 1 460/1 ;461 ;462/2 ; 463 ; 462/1 ;464/1 ;438/2 ; 438/3 ; 441 ;439 ;435 ; 434/1 ;434/2 ; 436 ; 433/2 ; 433/1 ; 432 ; 431/2 ; 431/1 ;421 ; 420/1 ; 701/2 ; 430/2 ; 444/3;415/27, 415/33, 415/51, 415/50; 685 ; 701/1 ;429/2 ; 429/1 ; 430/1 ;418/3 ; 418/4; 417/2 ; 417/3 ; 416/1 ;416/2 ; 381/2 ; 381/1 3 375/2 ; 374/1 ; 374/14 ; 1/47 ; 1/46 ; 373/1 ; 373/4 ; 372/3 ; 372/4, 362 ;372/5 ; 372/6; 10/1 ; 13/15 ; 13/14 ; 380 ; 377/2 ; 377/1 ; 349/2; 347/1 ; 698/1 ; 346 ; 344/7; 389/3 ; 389/2 ; 344/6; 689/3, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-12 09:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-12 09:29

19. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 31 stycznia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4467/21 utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2021r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.2021.AN orzekającego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110 kV relacji SE Gdańsk Błonia - GPZ Pruszcz Gdański (na odcinku SE Gdańsk Błonia - GPZ Maćkowy).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-13 11:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-13 11:12

20. Decyzja z dnia 5.05.2022r.  umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019, nr Śr.6220.14.2019.MLF, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-09 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-09 11:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-09 11:15

21. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 marca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/6697/21 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 2 listopada 2021 r. nr WI.6220.5.20l8 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową za złoża „Szczodrowo IV” na dz. nr 280/1 w miejscowo Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-01 10:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-01 10:01

22. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 16 marca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/4741/20 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r., nr WŚ-I.6220.II.126D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-15 10:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-15 10:02

23. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 8 kwietnia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/994/22 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2022 r. nr GK.6220.24.2021.12  w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa drogi Kielno-Koleczkowo” planowanego na działkach o nr ewidencyjnych  Bojano dz. nr: 114/29; 114/31; 114/26; 114/3; 114/12; 114/30; 110/8; 84/34; 90/2; 115 ; 116/5 ; 116/6; 109; 91/11 ;91/5 ;92 ; 96/5 ; 96/35 ; 96/15 ; 96/33 ; 96/1 ; 98 ; 101/2 ; 101/1 ; 123/3 ; 123/1 ;24/5 ç 124/6; 124/4 ; 124/2 ; 125; 127; 128 ; 89/6; 89/5 ; 126/2 ; 126/1 ; 108/1; 103/2;104/1 ;132/14 ; 132/17; 133 ;62/13 ; 129 ; 62/5 ; 62/18 ; 62/31 ;557/18 ; 557/12; 114/32; 91/12; 96/3; 62/11; 62/12; Dobrzewino  dz. nr 322;  Kielno dz. nr 415/1 ; 422 ; 423/1 ; 423/2 ; 415/2 ; 415/3 ; 415/9 ; 415/8 ; 415/12 ; 415/10 ; 415/11 ;415/23 ; 415/21 ;415/28 ;415/32 ; 415/31 ;419/1 ;419/2 ; 420/2 ;424/44 ; 428 ; 424/45 ; 424/16 ; 424/57 ; 424/6 ; 425/11 ; 712/1 ; 426 ; 438/4 ; 458 ;438/1 ;459/1 ; 459/11 ;459/13 1 460/1 ;461 ;462/2 ; 463 ; 462/1 ;464/1 ;438/2 ; 438/3 ; 441 ;439 ;435 ; 434/1 ;434/2 ; 436 ; 433/2 ; 433/1 ; 432 ; 431/2 ; 431/1 ;421 ; 420/1 ; 701/2 ; 430/2 ; 444/3;415/27, 415/33, 415/51, 415/50; 685 ; 701/1 ;429/2 ; 429/1 ; 430/1 ;418/3 ; 418/4; 417/2 ; 417/3 ; 416/1 ;416/2 ; 381/2 ; 381/1 3 375/2 ; 374/1 ; 374/14 ; 1/47 ; 1/46 ; 373/1 ; 373/4 ; 372/3 ; 372/4, 362 ;372/5 ; 372/6; 10/1 ; 13/15 ; 13/14 ; 380 ; 377/2 ; 377/1 ; 349/2; 347/1 ; 698/1 ; 346 ; 344/7; 389/3 ; 389/2 ; 344/6; 689/3, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-05 12:31
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-07-05 12:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-05 12:32

24. Decyzja z dnia 5 lipca 2022 r.  sygn. akt SKO Gd/1070/22 uchylająca w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 20 stycznia 2022 r. nr OŚ.6220.11.2021.NL ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1 i 11 obr. Brodnica, Gmina Kartuzy o łącznej mocy nominalnej do 10MW oraz odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1 i 11 obr. Brodnica, Gmina Kartuzy o łącznej mocy nominalnej do 10MW.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-11 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 12:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-11 12:11

25. Decyzja z dnia 20.07.2022r. o sygn. akt  SKO Gd/6616/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30.09.2021r., nr KIOŚ.6220.5.2017 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie siedliska gospodarstwa o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-27 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-27 10:00

26. Decyzja z dnia 17.08.2022 r. o sygn. akt SKO Gd/6019/21 uchylająca decyzję Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22.09.2021 r. nr RIOŚ.6220.9.TU1.2020/2021 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego budowie instalacji do produkcji i przetwarzania betonu zlokalizowanego na działce nr 185/8, obręb Dziemiany, gmina Dziemiany, powiat kościerski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-22 09:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-22 09:20

27. Decyzja z dnia 29 sierpnia 2022r. o sygn. akt SKO Gd/3538/22 utrzymująca w mocy decyzję  Wójta Gminy Szemud z dnia 10 czerwca 2022r., nr GK.6220.16.2021.80 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno”, planowanego do realizacji na działkach nr : 542/6, 548, 543/33, 542/7, 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8, 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58,  700/1, 682/1 Obręb Kielno, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-05 14:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-05 14:28

28. Zawiadomienie z dnia 2.09.2022r. o sygn. akt SKO Gd/2891/22 pozostawieniu bez rozpatrzenia pisma sołtysa wsi Bączek z dnia 25 kwietnia 2022 r. dot. rozpatrzenia sprawy realizacji elektrowni słonecznej o mocy do 159 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą w obrębie Bączek i Czarnocin gmina Skarszewy, ustalonej decyzją Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr WI.6220.19.2020.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-12 12:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-12 12:36

29. Zawiadomienie z dnia 13.09.2022r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 5 lipca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1070/22 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 20 stycznia 2022 r., nr OŚ.6220.11.2021.NL i odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1 i 11 obr. Brodnica, gmina Kartuzy o łącznej mocy nominalnej do 10MW.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-13 11:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-09-13 11:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-13 11:41

 

30. Decyzja SKO Gd/1039/22 z dnia 16.09.2022r. utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyny nr WIŚ.6220.2.4.2021 z dnia 14.06.2021r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,, Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1018/2, obręb ewidencyjny Kościerzyna 09, gmina miejska Kościerzyna, powiat kościerski” i określającej w pkt. 2 ppkt. 1) i ppkt. 2) istotne warunki dot. etapu realizacji przedsięwzięcia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-22 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-22 10:11

31. Zawiadomienie z dnia 6.10.2022r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia  20 lipca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/6616/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta  Gminy Lubichowo z dnia 30 września 2021 r., nr KIOŚ.6220.5.2017 i odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. „budowie siedliska gospodarstwa o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-06 09:25
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-10-06 09:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-06 09:25

32. Decyzja z dnia 10 października 2022r. o sygn. akt: SKO Gd/ 903 /21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 stycznia 2021 r. nr RIG.6220.8.2018JPO.21 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A .

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-14 08:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-14 08:08

33. Zawiadomienie z dnia 4.11.2022r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Kolegium z dnia 29 sierpnia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/3538/22 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 10 czerwca 2022 r. nr GK.6220.16.2021.80 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno” planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych , 542/6, 548, 543/33, 542/7, 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8, 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58, 700/1, 682/1 , obręb Kielno, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 10:42
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-11-04 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 10:43

34. Decyzja z dnia 20.10.2022r. o sygn. akt SKO Gd/1247/22 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I.6220.ll.lD.2022.HŚ z dnia 27.01.2022r., o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt skupu złomu oraz metali kolorowych na terenie działki nr ew. 783/3 (obr. 0064) w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 195".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 11:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 11:34

35. Decyzja z dnia 10.11.2022r. o sygn. akt SKO Gd/4220/22 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 14 lipca 2022 r. nr RK.6220.1.26.2017 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża „Szczerbięcin – Turze”, położonego nm działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/21, 147/1, 147/2 – obręb 0019 Szczerbięcin i na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6, obręb 0022 Turze” i przekazaująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-10 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-10 12:02

36. Decyzja ostateczna z dnia 10 listopada 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1938/22 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2022 r., znak ROD.6220.33.2020.PW w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-14 09:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-14 09:58

37. Decyzja z dnia 9.11.2022r. o sygn. akt SKO Gd/217/22 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 17.12.2021 r., nr ŚR.6220.23.2021.MLF odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce numer 136/8 obręb Glincz, gmina Żukowo i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-21 08:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-21 08:21

38. Zawiadomienie z dnia 23.01.2022 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 13.09.2022r., SKO Gd/1039/22 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyny nr WIŚ.6220.2.4.2021 z dnia 14.06.2021r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,, Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1018/2, obręb ewidencyjny Kościerzyna 09, gmina miejska Kościerzyna, powiat kościerski” i określającej w pkt. 2 ppkt. 1) i ppkt. 2) istotne warunki dot. etapu realizacji przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-23 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 11:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-23 11:26

39. Postanowienie z dnia 22.11.2022r. o sygn. akt SKO Gd/5402/22 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 11 maja 2022r., nr GK.6220.03.2022.5 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SPV Głazica zlokalizowanej na części działki o nr 31/8 w miejscowości Głazica, gm. Szemud pow. wejherowski, woj. pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-28 10:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-28 10:56

40. Postanowienie z dnia 9.12.2022 sygn. SKO Gd/5373/22 od odmowie przywrócenia Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody "Salamandra" terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2022 r., znak GKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2022.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 1446G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo";

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-09 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-09 14:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-09 14:04

41. Postanowienie z dnia 9.12.2022r. sygn. SKO Gd/5374/22 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2022 r., znak GKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2022.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 1446G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-09 14:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-09 14:06

42. Zawiadomienie z dnia 22.12.2022r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 10 października 2022 r. sygn. akt SKO Gd/931/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 stycznia 2021 r., nr RIG.6220.8.2018.JPO.21 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. :Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-22 10:25
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-12-22 10:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-22 10:26

43. Postanowienie z dnia 05.01.2023r. o sygn. akt SKO Gd/1046/22 wznawiające postępowanie w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt  SKO Gd/2439/21 z dnia 31.03.2021r., rozstrzygającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia : „ Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP  z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi  w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 , MW) a także niezbędną infrastrukturą techniczną „ na działce  nr 278/1 w miejscowości Orle, obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo powiat kościerski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-11 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-11 09:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-11 09:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11844
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:30:52