Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja z dnia  11.01.2016 r. sygn. akt: SKO Gd/4167/14 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2014r. (znak: ROD.6220.25.2014.ER) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu i gospodarowania odpadami na działce nr 372/21 KM 44, położonej przy ul. Płk. Dąbka 18A.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 07:50

2. Decyzja  z dnia 12.01.2016 r. sygn. akt. SKO Gd/2303/15 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18.03.2015 r. nr GKI.6220.8.27.2012.2013 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,2 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanych na działkach nr 201/1 i 203/1 obręb Koślinka, gm. Sztum.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 07:50

3. Zawiadomienie z dnia 20.01.2016 r. o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie  sprawy wniosku Stelli Trzebiatowskiej o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.06.2014r. sygn. akt 3954/13 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 2/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,0m oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 13:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 13:19

4. Postanowienie z dnia 21 stycznia 2016r o sygn. akt SKO Gd/4223/15 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania złożonego przez Rafała Jutrzenkę-Trzebiatowskiego od decyzji Wójta Gminy Sulęczyno nr UAN-7624-Z22/2006.um z dnia 18 lipca 2014r., umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla działek nr 49, 86/1, 286 i 287 położonych w obrębie geodezyjnym Sulęczyno, gmina Sulęczyno w przedmiocie budowy Małej Elektrowni Wodnej Sulęczyno na rzece Słupi w km 121+630.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 08:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 08:58

5. Decyzja z dnia 21.01.2016 r., SKO Gd/2125/15 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 09.03.2015 r., nr CPNP.OŚR.6220.8.2013/2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 7,56 MW wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia do 20 kV na terenie działki nr 304 obręb Żuławki, gmina Stegna" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 12:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 12:51

6. Decyzja z dnia 20.01.2016 r. sygn. akt: SKO Gd/2365/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Przodkowo z dnia 29.04.2014 r., nr (znak: PL.6220.6.2012) o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie wytwórni betonu towarowego na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie gm. Przodkowo, powiat Kartuski" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-02 11:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-02 11:55

7. Decyzja z dnia 28.01.2016 r. sygn. akt SKO Gd/4218/14 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Kosakowo z dnia 22.09.2014r., nr GKOŚ 6220.1.5.2013AB w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Kosakowo III, na działce nr 39/5 obręb Kosakowo, gmina Kosakowo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 12:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 12:48

8. Postanowienie z dnia 5 lutego 2016 r., SKO Gd/2048/15 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 marca 2015r., nr GKI .6220.7.29.2012.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na działce nr 200/4 Koniecwałd, gmina Sztum.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:23

9. Decyzja z  dnia 5 lutego 2016 r., SKO Gd/2344/15 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015r., nr GKVII.6220.17.22.2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanych na działkach nr 89/3, 90, 91/5, 91/2, 92, obręb Koniecwałd i działki nr 75/1, 76/1 obręb Kępina, gm. Sztum i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 12:23

10.Zawiadomienie z dnia 16.02.2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 21 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO Gd/3818/14 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 6 marca 2009 r. sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r. znak WŚ-I-7639/I/11D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-16 08:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-16 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-16 08:41

11.Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2016 r. sygn. akt SKO Gd/1248/15 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ­I.6220.II.94D.2013.EL. 172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 12:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 12:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 12:32

12.Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2016 r. sygn. akt SKO Gd/970/16 o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ­I.6220.II.94D.2013.EL.172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 12:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 12:32

13. Decyzja  z dnia 22 lutego 2016 r. wydana po rozpoznaniu odwołania Anny Łukasiewicz, Sławomira Łukasiewicz, Barbary Olech, Ryszarda Olech, Krystyny Skibniewskiej, Józefa Skibniewskiego, Krzysztofa Skibickiego, Zbigniewa Żal, Ryszarda Gajtkowskiego, Teresy Drojeckiej, Izabeli Soliwoda, Kazimierza Muszyńskiego, Stefanii Muszyńskiej, Grzegorza Wronka, Ireny Wrońka, Ireny Chojnackiej i Henryka Chojnackiego od - wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska - decyzji Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 19.08.2015 r. nr WŚ-I.6220.II.42D.2015.EI.87506 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka wraz z budową sąsiadującego tymczasowego parkingu w Gdańsku." realizowanego na obszarze działek: obręb 0033: nr 88/1, 88/2, 95/36, 89, 82/17, 82/15, 82/16; obręb 0042: 7/7, 6/5, 6/7, 6/8, 6/6, 6/3, 5/4,513, 511, 4/3, 4/8, 179/5, 3/3, 3/4, 315, 3/6, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 37/2, 37/3, 37/4, 339/1, 339/2, 339/4, 339/6, 339/5, 338/1, 338/2, 338/4, 344/4, 348/7, 348/9 – utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-29 09:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-29 09:25

14. Postanowienie z dnia  25 lutego 2016 r. sygn. akt: SKO Gd/3302/15 uchylające postanowienie Wójta Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2015 r., ozn.: PL.7624/12/09-11 w przedmiocie ustalenia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia inwestora przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 14 marca 2011 r. i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-03 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-03 14:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-03 14:29

15. Zawiadomienie z dnia  03 marca 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05.06.2014 r. nr 1/14 (znak sprawy: GKB.6220.03.2013) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" w Krynicy Morskiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-09 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-09 09:56

16. Postanowienie z dnia 24.03.2016r., SKO Gd/3584/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 11.08.2014r., nr GPN-P.OŚR.6220.6.5.2014 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 17, 12 Obręb Niedźwiedzica i 303, 304, 305 obręb Żuławki, Gmina Stegna.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-24 07:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-24 07:54

17. Zawiadomienie z dnia 30.03.2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wydaną w dniu 11 stycznia 2016 r. (sygn. akt: SKO Gd/4167/14), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 września 2014 r. (znak: ROD.6220.25.2014.ER) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu i gospodarowania odpadami na działce nr 372/21 KM 44, położonej przy ul. Płk. Dąbka 18A.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-30 08:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-30 08:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-30 08:52

18. Decyzja z dnia 18 kwietnia 2016 r sygn. akt SKO Gd/3027/14 o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05.06.2014 r. nr 1/14 (znak sprawy: GKB.6220.03.2013) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" w Krynicy Morskiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 08:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 08:01

19. Decyzja z dnia z dnia 21.04.2016 r., SKO Gd/1900/15 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25.02.2015 r., nr GKI.6220.5.23.2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka, gm. Sztum, zlokalizowanej na działce nr 187/5.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-26 07:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-26 07:58

20. Zawiadomienie z dnia 23 maja 2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium 24.03.2016r., sygn. akt SKO Gd/3584/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 11.08.2014r., nr GPN-P.OŚR.6220.6.5.2014 orzekające o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 17, 12 Obręb Niedźwiedzica i 303, 304, 305 obręb Żuławki, gmina Stegna.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-27 14:29
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-27 14:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-27 14:29

21. Decyzja z  dnia 30 maja 2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1362/15 utrzymująca w mocy decyzję  Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 r. znak OŚiGW.6220.4.2012 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Tychnowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-31 09:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-31 09:31

22. Postanowienie z dnia  sygn. akt SKO Gd/1070/15 stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Kwidzyn przez Zastępcę Wójta z dnia 22.12.2014 r., nr OŚiGW.6220.3.2014 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dobudowa oraz zmiana sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej na funkcję produkcyjno- magazynową, przewidzianej do realizacji w miejscowości Kamionka, gmina Kwidzyn, na nieruchomości oznaczonej działki nr 50/6 i 51/2".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-08 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-08 08:41

23. Decyzja z dnia 02 czerwca 2016 r.  sygn. akt  SKO Gd/2570/15 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Luzino nr GOP. 6220. 06. 22. 2013/ 14/ 15/ ak z dnia 30 kwietnia 2015r, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda w miejscowości Tępcz gmina Luzino na działkach nr 147/9 i nr 148 (obręb : Tępcz), w miejscowości Tępcz, gmina Luzino.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-08 13:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-08 13:00

24. Decyzja z dnia 6 czerwca 2016r., SKO Gd/1957/15 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 marca 2015r., nr RG.III.6220.11.13-d  ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej ZONDA II o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, planowej do realizacji w woj. pomorskim, gmina Mikołajki Pomorskie - działki nr 121/2, 122/1, 123/1, 118, 3/2, 3/1, 2/1, 16/2, 17,23,24,25/1, 26/2, 26/1, 27,29,30—obręb Wilczewo, nr 34,35,36 - obręb Dąbrówka Pruska, nr 447/1, 478, 479, 512, 461/3, 465, 466/1, 466/13, 466/12, 466/11, 466/10, 467/2, 466/4 - obręb Mikołajki Pomorskie i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 12:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 12:29

25. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 09.06.2016 r. sygn. akt SKO Gd/3024/15 utrzymująca w mocy decyzję Nr 2/2015 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydaną z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 15 maja 2015 r. GK-0S.6220.5.7.2015. AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-15 09:45

SKo_Gd_3024_15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-15 09:45

26. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 09.06.2016 r. sygn. akt SKO Gd/ 2251/16 stwierdzające niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 2/2015 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydanej z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 15 maja 2015 r. GK-0S.6220.5.7.2015. AM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-15 09:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-15 09:45

27. Decyzja z dnia 27 czerwca 2016r. sygn. akt SKO Gd/2341/15 uchylająca w całości decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Przywidz przez Zastępcę Wójta, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180m i mocy do 4 MW, realizowanych na działkach nr ew. 82/4, 83/3, 95/1, 97 i 112/2 obręb Miłowo, gmina Przywidz i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 14:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 14:26

28. Decyzja  z dnia 30.06.2016 r. sygn. akt SKO Gd/5695/15 uchylająca w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.10.2015 r. ROD.6220.31.2014.ER, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni określającej dla przedsięwzięcia pn.: budowa i uruchomienie punktu zbierania, przeładunku i przetworzenia odpadów innych niż niebezpieczne oraz przygotowaniu do ponownego użycia odpadów niebezpiecznych na działce ew. nr 50 KM 35 obręb Wielki Kack przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149; 81-571 Gdynia środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-04 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-04 14:43

29. Decyzja z dnia 18.07.2016 r., SKO Gd/2268/15 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07.04.2015 r., nr KŚR-ŚR.6220.15.2014 ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji Stacji Demontażu Pojazdów na działce nr 156/19 w miejscowości Glincz, gmina Żukowo przy ul. Wierzbowej 21 i umarzająca postępowanie pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-21 13:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-21 13:05

30. Zawiadamienie z dnia 26 lipca 2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia z dnia 30 maja 2016 r. sygn. akt SKO Gd/1362/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 r. znak OŚiGW.6220.4.20 12 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Tychnowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 09:21
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-26 09:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 09:21

31. Decyzja z dnia  28 lipca 2016 r. sygn. akt: SKO Gd/260/16 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 grudnia 2015r. (znak: KŚR-ŚR.6220.5.2015.MLF) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do produkcji betonu na terenie działek o numerach 145/13 i 145/39 w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 11:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 11:15

32. Decyzja z dnia 26.07.2016 r. sygn. akt SKO Gd/3260/15 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.06.2015 r., nr 2/2015 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok, planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3,95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86,544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2, 544/7, 544/10, 94/3 obr. 15 w Wejherowie przez Spółkę Progress XVII Sp. z o.o.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 12:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 12:36

33.Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10 sierpnia 2016 r. SKO Gd/3585/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 11 sierpnia 2014r., nr GPN-P.06R.6220.5.5.201 4 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 15, 12 Obręb Niedźwiedzica i 303, 304, 305 obręb Żuławki, Gmina Stegna.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 11:36
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-16 11:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 11:36

34.Zawiadomienie z dnia 12 sierpnia 2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 9 czerwca 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3024/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 maja 2015 r. nr GK-0Ś.6220.5.7.2015.AM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 08:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-19 08:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 08:19

35.Zawiadomienie z dnia 12 sierpnia 2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2251/16 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 maja 2015 r. nr GK-0Ś.6220.5.7.2015.AM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 08:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-19 08:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 08:30

36.Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwołąwczego w Gdańsku z dnia 22.08.2016r sygn. akt Gd/802/16 uchylające w całości postanowienie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2015r., nr RGN-7666.8.2010 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 07:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 07:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 07:54

37. Postanowienie z dnia 19 sierpnia 2016 r., SKO Gd/4620/15 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 08.10.2015 r., nr GPN-P.OŚR.6220.5.11.2015 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 7,58 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 309, 310, 311, 312 obręb Żuławki, na terenie działek nr 97, 93/11, 95, 98, 100/2, 104/5 obręb Niedźwiedzica oraz na terenie działek nr 65/3, 70 obręb Dworek.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 08:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 08:09

38. Decyzja z dnia 22.08.2016 r.,sygn.. akt  SKO Gd/267/16 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 14.12.2015 r., nr GPN-P.OŚR.6220.6.14.2013/2015 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa elektrowni wiatrowej mocy do 3 MW na terenie działki nr 49 obręb Świerznica, gmina Stegna" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 08:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 08:10

39. Decyzja z dnia 30.08.2016 r.  o sygn. akt SKO Gd/2835/16, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Puck OŚiGW.600.10.DS-22.2011.2012 z dnia 08.06.2012r. (o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku Smolno II na działkach nr: 214, 219, 220, 225, 227, 228, 233, 234 położonych w Smolnie), i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 11:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 11:59

40. Decyzja z  dnia 30.08.2016r. o sygn. akt SKO Gd/2123/15, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck GKiOŚ.600.11.DSU-01.2014.2015.BK z dnia 19.03.2015r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228 i 233, położonych w Smolnie; oraz

Postanowienie z dnia 30.08.2016r. o sygn. akt SKO Gd/3379/16, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Urszulę Starsierską i Marię Srok od decyzji Wójta Gminy Puck GKiOŚ.600.11.DSU-01.2014.2015.BK z dnia 19.03.2015r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228 i 233, położonych w Smolnie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 11:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 11:59

41.Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 5 października 2016r. sygn. akt SKO Gd/304/16 utrzymująca w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015r., sygn. akt SKO Gd/3158/14 odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.06.2014r. sygn. akt 3954/13 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 21/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.,, Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,Om oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-13 08:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-13 08:41

42. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14.10.2016 r.  sygn. akt SKO Gd/3415/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice nr SB.7624­18/85/10/11/12/13/14/15/MP z dnia 23.06.2015r., odmawiającej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 211/1 w Gowidlinie pięciu kurników dla planowanej obsady łącznie 400DJP inwentarza (100 000 szt. brojlerów).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-18 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-18 10:27

43. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18.10.2016 r. sygn. akt SKO Gd/825/16 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.12.2015 r., nr RRiGN.6220.5.2015 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geodezyjny Garczyn na działkach o numerach 275/1; 278/1;, 29218; 29219; 28712; 28512 oraz sąsiadujących działkach drogowych nr 27913; 29113; 288; 284; 286; 277; 272; 289/1 obręb geodezyjny Garczyn, gmina Liniewo.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 10:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 10:47

44. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18.10.2016 r. sygn. akt SKO Gd/826/16 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.12.2015 r., Nr RRiGN.6220.5.Um.2015 i orzekająca o umorzeniu postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r., nr RRiGN-D6-7624/0412008 w części dotyczącej żądania Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska „WIETCISA".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 10:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 10:55

45.Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku sygn. akt SKO Gd/2625/15 z dnia 18.10.2016r. utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna nr OŚR.6220.9.2012/2015 z dnia 22.04.2015r., o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji tegoż organu nr OŚR.6220.9.2013 z dnia 04.01.2013r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500kW i wysokości łącznej 85m, na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 11:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 11:24

46.Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku sygn. akt SKO Gd/3917/16 z dnia 18.10.2016r., na mocy którego odmówiono Stowarzyszeniu Obrońcy Żuław z siedzibą w Gdańsku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Stegna nr OŚR.6220.9.2013 z dnia 04.01.2013r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500kW i wysokości łącznej 85m, na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 11:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 11:24

47. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 24.10.2016r. sygn. akt SKO Gd/1582/16, utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stare Pole RGR.6220.4.24.2015.2016 z dnia 22.02.2016r., o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego (działka nr 87) położonego w Królewie nr 44 (wnioskowanego przez Annę Paczkowską-Wróbel i Bogusława Wróbla).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-27 08:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-27 08:36

48. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2838/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gardeja z dnia 28 czerwca 2016 r. znak Oś-7624D.02A.24.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr 180 w Bądkach z kablem zasilającym na działkach nr 180, 116 i 150/1 oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-09 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-09 15:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-09 15:26

49. Zawiadomienie z dnia 15.11.2016 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3379/16 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2015 r. nr GKiOŚ.600.11.DŚU-01.2014.2015.BK w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku Smolno III na dziełkach nr 214, 219, 220, 225, 227, 228, 233 położonych w Smolnie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-18 11:17
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-18 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-18 11:17

50. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2527/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,.5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740) obręb Tuchlino.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 08:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 08:56

51. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2123/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2015 r. nr GKiOŚ.600.lI.DŚU-0l.2014.2015.BK w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225, 227, 228, 233 położonych w Smolnie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:06
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-11-24 10:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:06

52. Postanowienie z  dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5709/15 o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.12.2015 r. znak WŚ.I.6220.II.67PS.2015.TB.WŚ.133492 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i autobusowych".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-29 09:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-29 09:10

53. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.11.2016 r. sygn. akt SKO Gd/1830/16 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 15 marca 2016 r. WS.1.6220.11.80 D.2015.TB.WS.168643 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Gdańsku, działki nr 30/1 i nr 22/2 obręb 0022.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 18:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-07 18:33

54. Decyzja z dnia 30 listopada 2016r., sygn. akt SKO Gd/2250/16 utrzymująca w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2016r., sygn. akt SKO Gd/3027/14 stwierdzającą nieważność ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska nr 1/14 (znak sprawy: GKB.6220.03.2013) z dnia 5 czerwca 2014r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie: Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną", na terenie istniejącej bazy rybackiej w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 12:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-08 12:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 12:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 12:15

55. Zawiadomienie z dnia 12.12.2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2015 r. znak sprawy KOM.6220.02.2014.15.AH stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego dla hodowli drobiu o obsadzie 156,4 DJP na działkach nr 33/3 i 33/4 w miejscowości Cieszenie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-15 09:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-15 09:49

56. Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 05.08.2016r., nr IS.JK.6220.3.2016 ustalającej dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku ze złoża Kmiecin w Kmiecinie na działkach nr 115/46, i 115/48 w kat cl w gminie Nowy Dwór Gdański" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-22 13:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-22 13:16

57. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 23 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/1242/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Kolegium z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt SKO Gd/87/15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2011 r. nr GN.6733.109.1.06.34.2011.I o ustaleniu na wniosek EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie farmy wiatrakowej z maksymalnie 23 turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej do 2,5 MW każda, z podłączeniem do sieci średniego i wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na ternie działek w obrębie Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 16:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-28 16:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 16:20

58. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/825/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31 grudnia 2015 r. nr RRiGN.6220.5.2015 o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z dnia 31 październik 2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geodezyjny Garczyn, gmina Liniewo na działkach nr 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2, 285/2 oraz na sąsiadujących działkach drogowych nr 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 17:14
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-28 17:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 17:14

59. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 14 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3415/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 23 czerwca 2015 r. nr SB.7624-18/85/10/11/12/13/l4/15/MP o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 211/1  w Gowidlinie pięciu kurników dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza (100 000 szt. brojlerów).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 17:14
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-28 17:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 17:14

60. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28.12.20 16 r. sygn. akt SKO Gd/4173/14 uchylająca decyzję Wójta Gminy Luzino z dnia 12.09.2014 r. znak GOP.6220.05.17.2012/13/14/ak ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów narybkowych, realizowanych na działkach nr 173, 174, 175, 178, 179, 180 oraz 177 obręb Kębłowo, gmina Luzino oraz na działce wodnej nr 191 (rzeka Reda) obręb Kębłowo, gmina Luzino i umarzającej postępowanie organu I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-29 08:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-29 08:48

61. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2625/16 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Stegna z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr OŚR.6220.9.2012/2015 o odmowie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji tegoż organu z dnia 4 stycznia 2013 r., nr OŚR.6220.9.2013, o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500kW i wysokości łącznej 85m, na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-30 08:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-12-30 08:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-30 08:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10528
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 08:32:13