Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA

1. Decyzja z dnia 1 marca 2010 r., sygn. akt 279/10 - uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2009 r. (znak: WŚ-I-7639/I/2D/2009/AN)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-16 10:15

2. Decyzja z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt 3860/09 - utrzymanie w mocy decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wjherowo z dnia 28 sierpnia 2009 r., nr RGN-7666/68/2008/2009

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-16 10:52

3. Decyzja z dnia 4 marca 2010 r., sygn. akt 3653/09 - utrzymanie w mocy decyzji Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 27 maja 2009 r., nr IOŚ.IV.7624-1/42D/08-09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-16 11:04

4. Decyzja z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 4457/09 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2009 r., nr OŚiGW.7624-19/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę k. Kwidzyna

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-29 12:48

5. Postanowienie z dnia 29 marca 2010 r., sygn. akt 5204/09 uchylające postanowienie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 listopada 2009 r., nr RIG.TM.7624-3/09-6 w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i umarzające przemiotowe postępowanie uzgodnieniowe.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-30 15:15

6. Decyzja z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 2719/09 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 21 czerwca 2007 r., nr OŚ7624/1d/2007 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) ze złoża "Rybaki II".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-31 10:53

7. Decyzja z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 2697/09 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2007 r., nr OŚ7624/1d/2007 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) ze złoża "Rybaki VI".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-31 11:03

8. Decyzja z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. akt 4975/09 uchylająca zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 21 października 2009 r., nr OŚR 7625/07/08/09 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Adaptacji budynku stodoły na budynek inwentarski przeznaczony do odchowu jałowizny oraz budowie czterech silosów na kiszonkę w Gospodarstwie Rolnym Hartog sp. z o.o." i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowie I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-09 08:35

9. Decyzja z dnia 12 kwietnia 2010 r., nr 4825/09 stwierdzająca nieważność ostatecznej decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2009 r., nr OŚiGW-7624/DŚ-31/07/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dot. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-12 13:17

10. Postanowienie z dnia 26 marca 2010 r., nr 404/10 umarzające postępowanie w sprawie dot. sprzeciwu Prokuratora Okręgowego w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19 stycznia 2006 r., nr G-7630/13/2006

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-12 14:14

11. Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2010 r., sygn. akt 424/10 w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy stwierdzenia niewazności ostatecznego postanowienia Starosty Powiatowego w Kartuzach z dnia 26 lutego 2008 r., nr R.7633-198/2007/bm dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego "Niesiołowice I".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-13 14:57

12. Decyzja z dnia 12 kwietnia 2010 r., sygn. akt 467/10 w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy stwierdzenia niewazności ostatecznej decyzji Wójta gminy Stężyca z dnia 11 marca 2008 r., nr 10/2007/2008 dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego "Niesiołowice I".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-13 15:04

13. Postanowienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 kwietnia 2010 r., sygn. akt 1374/10 utrzymujące w mocy postanowienie SKO w Gdańsku z dnia 8 lutego 2010 r., sygn. akt 5171/09 w sprawie wstrzymania wykonalności decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 sierpnia 2008 r., nr B.7332/OŚ/01/08 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgodny na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 5 dwu-megawatowych siłowni wiatrowych Gameta G 90.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-22 13:46

14. Decyzja z  dnia 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt 4274/09 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 września 2009 r., nr RPG.AM.7624-13.17/09.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 11:46

15. Decyzja z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt 4429/09 uchylająca decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2009 r., nr OŚ-i-7624/11/32/09 i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 13:17

16. Decyzja z dnia 6 maja 2010 r., sygn. akt 5074/09 uchylająca decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2009 r., znak WGIiOŚ.7627/15/ŚR/09 i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ogran I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-07 13:26

17. Decyzja z dnia 12 maja 2010 r., sygn. akt 566/10 uchylająca decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 4 stycznia 2010 r., znak: R.EHC.7639-2/09/10 w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz zobowiązania właściciela do wykonania pomiarów poziomu dźwięku i przedłożenia ich Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-14 10:30

18. Postanowienie z dnia 10 maja 2010 r., sygn. akt 1466/10 utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2010 r., nr WŚ/I/7639/II/204Ps/2009-2010/AN w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 20 na działce nr 136/6".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-17 13:11

19. Decyzja z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt 4739/09 utrzymująca w mocy decyzję Starosty Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 26 października 2009 r., nr ROŚ.7648-2/09/JL w sprawie umorzenia wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej przypuszczalnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu poza zakładem - Majątek Ziemski Trutnowy sp. z o.o.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-19 14:58

20. Decyzja z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt 972/10 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2009 r., nr WŚ-I-7639/II/104D/2005-2009/AN w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy Drogi Zielonej wraz z przebudową drugiej jezdni ul. Gospody".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-26 14:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-26 14:02

21. Decyzja z dnia 21 maja 2010 r., sygn. akt 988/10 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 stycznia 2010 r., nr RUL/BB/7331-85/098/2009 w sprawie odmowy zmiany ostatecznej decyzji z dnia 24 stycznia 2006 r., nr RUL/BB.7331-77/05/1321 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gdyni-Wiczlinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-31 12:13

22. Decyzja z dnia 31 maja 2010 r., nr 1265/10 uchylająca zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2010 r., nr WŚ-I-7613/D/1/2010 w sprawie ustalenia poziomu emisji hałasu do środowiska z terenu działalności lokalu gastronomicznego "Romantica" w Gdańsku i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 10:57

23. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt 83/10 uchylająca decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2009 r., nr WGIiOŚ-7627/1/ŚR/08 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Przerębska Huta i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-14 13:06

24. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt 88/10 uchylająca decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2009 r., nr WGIiOŚ-7627/2/ŚR/08 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Przerębska Huta i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-14 13:08

25. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 31 maja 2010 r., sygn. akt 5178/09 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Somonino z dnia 12 listopada 2009 r., nr OŚ-7625/6/06/07/08/09 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia (Fundacja Polska Farma Ekologiczna "ECOFARM")

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-14 13:47

26. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt 1946/10 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 marca 2010 r., nr K-7625-6/10 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na stworzeniu Małego Parku w centrum Chwaszczyna na działce nr 815/2, gm. Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-22 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-22 10:00

27. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2010 r., sygn. akt 1797/10 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Nowego Stawu z dnia 16 marca 2010 r., nr IGNOŚR-II-7624-12/2009/2010 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-22 10:08

28. Decyzja z dnia 21 czerwca 2010 r., sygn. akt 2815/09 w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 sierpnia 2008 r., nr B.7332/OŚ/01/08 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy siłowni wiatrowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-23 11:28

29. Decyzja z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt 1483/10 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z up. Starosty Powiatowego z dnia 18 lutego 2010 r., nr R.BM.7633-1/10 w sprawie umorzenia postępowania dot. wznowienia postępowania zakończonego decyzją Starosty Kartuskiego z dnia 14 maja 2002 r., nr R.7647-18/2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-23 11:33

30. Postanowienie z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt 4505/09 utrzymujące w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt 2286/09 o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 marca 2008 r., nr OŚ.MP.7627/03c/08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-25 13:33

31. Postanowienie z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt 2835/10 stwierdzające uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-25 13:40

32. Decyzja z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt 2053/10 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 15 marca 2010 r., nr GM.7627/1/10 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z istniejącą infrastrukturą przy ul. Sportowej" w Kwidzynie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-02 10:03

33. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt 1759/10 utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska działającego z upoważnienia Starosty Puckiego z dnia 16 lutego 2010 r., nr ROŚ-7331-4-1/10 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 10:52

34. Postanowienie z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt 2658/10 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez Wójta Gminy Pszczółki od decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr OŚ 7624-28/09 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-06 09:35

35. Decyzje z dnia 1 lipca 2010 r., sygn akt 67-75/10 uchylające zaskarżone decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2009 r., nr DROŚ.O.OŚ.OZS.KB.7641/DE-63/09 - DROŚ.O.OŚ.OZS.KB.7641/DE-71/09 w przedmiocie określenia wysokości opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-08 09:22

36. Decyzja z dnia 2 lipca 2010 r., sygn. akt 2184/10 uchylająca decyzję Starosty Wejherowskiego z dnia 23 marca 2010 r., nr OS-452/2010 w przedmiocie nalożenia obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-14 13:37

37. Postanowienie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt 3073/10 odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 2 lutego 2010 r., nr IK.R.7639-15/09/10 w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej w Kartuzach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-16 11:58

38. Postanowienie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt 1804/10 uchylające zaskarżone postanowienie Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 26 lutego 2010 r., nr IK.R.7639-15/09/10 i umarzające postępowanie organu I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-16 12:02

39. Decyzja z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt 1496/10 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 2 lutego 2010 r., nr IK.R.7639-15/09/10 w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej w Kartuzach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-16 12:05

40. Decyzja z dnia 12 lipca 2010 r., sygn. akt 5516/09  utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 17 grudnia 2009 r., nr K/OŚ/DŚ90/2007/2008/2009 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Przyjaźń".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-20 11:57

41. Decyzja z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. akt 2073/10 utrzymująca w mocy decyzje Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 2010 r., nr WUAiOZ-I-7331/42/09/10/1-dpw/338613 w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu 110PE na działce nr ewid. 1170/10 położonej przy ul. Hermesa w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-22 09:49

42. Decyzja z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt 2035/10 uchylająca decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 marca 2010 r. (sygn. akt 2719/09) w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 21 czerwca 2007 r., nr OŚ7624/1d/2007 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Rybaki II" oraz stwierdzającego nieważność decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 21 czerwca 2007 r., nr OŚ7624/1d/2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-29 10:15

43. Decyzja z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt 2033/10 uchylająca decyzję SKO w Gdańsku z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 2697/09 w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2007 r., nr OŚ7624/1d/2007 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Rybaki VI" oraz stwierdzająca nieważność decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2007 r., nr OŚ7624/1d/2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-29 10:27

44. Postanowienie z dnia 2 sierpnia 2010 r., sygn. akt 2134/10 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta gminy Sierakowice z dnia 9 kwietnia 2010 r., znak SB.7624-19/5/09/10/MN w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kurnika na terenie działki nr 236/3 w Gowidlinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-05 11:46

45. Postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r., sygn. akt 3470/10 uchylające postanowienie SKO w Gdańsku z dnia 16 czerwda 2010 r., sygn. akt 1946/10 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 marca 2010 r., nr K-7625-6/10 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla inwestycji polegającej na stworzeniu Małego Parku w centrum Chwaszczyna na działce o nr 815/2, której inwestorem jest Gmina Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-16 10:13

46. Postanowienie z dnia 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt 3159/10 stwierdzające niedopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2009 r., nr RROWiŚ 7639/15/2008/2009 w sprawie nałożenia obowiązku wykonania raportu o oodziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 52 ustawy prawo ochrony środowiska dla inwestycji polegającej na budowie farmy elektrowni wiatrowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-23 12:53

47. Decyzja z dnia 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt 1816/10 uchylająca w całości decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010 r., nr K/OŚ/DŚ/7625/10/2009/2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-30 09:31

48. Decyzja z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt 3471/10 utrzymująca w mozy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18 marca 2010 r., nr K-7625-6/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-01 14:10

49. Postanowienie z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt 2903/10 uchylające postanowienie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 21 maja 2010 r., nr K-7625-48/09/10 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wodnej na rzece Słupinie w Żukowie i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-07 08:31

50. Decyzja z dnia 8 września 2010 r., sygn. akt 3500/10 uchylająca decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 15 lipca 2010 r., nr OŚiGW.7624/DŚ-54/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa ryb - Pomorskie Centrum Produkcji i Dystrybucji Ryb w Żelistrzewie i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-13 09:13

51. Postanowienie z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt 3456/10 stwierdzające niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2010 r., nr WŚ/I/7639/II/93D/2010/EI/152346 w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-13 09:16

52. Postanowienie z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt 3008/10 uchylające w całości zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 czerwca 2010 r., nr WPIU.I.AG-7332-2/2010 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-19 10:07

53. Postanowienie z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt 2604/10 uchylające w całości zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2010 r., nr WPIU.I.AG-7332-2/2010 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo-usługowego przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-19 10:14

54. Postanowienie z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt 2861/10 wznawiające postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją SKO w Gdańsku z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 4457/09 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2009 r., znak OŚiGW.7624-19/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę k. Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90.
 

55. Pozstanowienie z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt 4177/10 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego  w Gdańsku od decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 września 2010 r., nr OŚiGW.7624-16/10 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nawzwą "Eksploatacja osadów piasku z rzeki Wisły na działce nr 324/4 oraz składowisko osadów piasku w prawmy międzywalu na działce 320/5 obręb Korzeniewo, w granicach gm. Kwidzyn".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-08 09:47

56. Decyzja z dnia 18 lipca 2010 r., sygn. akt 4554-4568/09 uchylająca pkt 2 i 3 zaskarżonej decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2009, nr DROŚ.O.OŚ.OZS.KB.7641/DS-99/08/09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-01 13:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-01 13:17

57. Postanowienie z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt 2143/10 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Puck z dnia 1 marca 2010 r., nr OŚiGW.7624-27post./2009/2010 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonowych elementów wibroprasowanych w miejscowości Mrzezino, gm.Puck.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 09:29

58. Postanowienie z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt 3413/10 uchylające postanowienie Burmistrza Skarszew z dnia 6 lipca 2010 r., nr WGLiOŚ.7627/10/09 w sprawie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu oraz umarzające postępowanie organu I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 09:43

59. Decyzja z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt 3411/10 uchylające decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2010 r., nr WGIiOŚ.7627/10/09 w sprawie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2009 r., nr WGIiOŚ/7627/10/ŚR/09 dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Szczodrowo II, na terenie działki nr 312/1 i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 10:04

60. Decyzja z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt 4197/10 odmawiająca uchylenia ostatecznej decyzji SKO w Gdańsku z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 4457/09 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2009 r., nr OŚiGW.7624-19/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie przeprawy mostowej przez rz. Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 13:48

61. Postanowienie z dnia 29 listopada 2010 r. uchylające postanowienie Wójta Gminy Sierakowice z dnia 8 lipca 2010 r., SB.7624-22/4/09/10/MN w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni, tuczarni, silosów na pasze i zbiornika na gnojownicę na terenie działki nr 104/2 położonej w obrębie Bobrowy Las i przekazujące sprawę do ponownego rozaptrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-08 11:07

62. Postanowienie z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. akt 3111/10 utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2010 r., nr UOD.KP.7335-20/10 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla obiektu pn. "warsztat samochodowy w Gdyni przy ul. Puckiej" oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przesięwzięcia na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-08 11:14

63. Postanowienie z dnia 8 grudnia 2010 r., sygn. akt 1814/10 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 marca 2010 r., nr ZPiROŚ 7360-12/4800/nosr/09/10 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działce nr 316 oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 październik 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu w oodziaływaniu na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-13 09:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-13 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9090
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-13 09:46:57