Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

1. Decyzja z dnia 7 stycznia 2021 r. o sygn.. akt  SKO Gd/4049/20 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2020.AL z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu Kościołowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni przy ul. Niskiej 12, na działkach nr 398, 399 i 400, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia LAeqD  - 50 dB.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 10:20

2. Decyzja z dnia 15.01.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2952/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Gniewino nr RGlS.6220.5.2020 z dnia 09.07.2020r., stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowie drogi gminnej nr  107020G na odcinku Bychowo-Tolíszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia” oraz określającej warunki i wymagania dot. Ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:39

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:06

4. Decyzja z dnia 20 stycznia 2021 r. o sygn. akt SKO Gd/4174/20  utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak GKVll.6220.1.6.2020 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:36

5. Decyzja z dnia 16.02.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4089/20 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Władysławowa z dnia 08 września 2020 r. nr RŚiGO.6220.5.38.2017/2020 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa 14 budynków usługowych zakwaterowania turystycznego oznaczonych od nr 1 do nr 14 o konstrukcji murowanej oraz przygotowania terenu dla stanowisk pod namioty i przyczepy campingowe i drogi dojazdowe. w ramach planowanego pola kempingowego, projektowanego na terenie działek nr 550, 551, 552 w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo". 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:03
 1. Decyzja z dnia 17.03.2021r. o sygn. akt SKO Gd/3794/20 orzekająca o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.622.6.2020.ER z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni - Redłowie (dz. ewidencyjne nr 17, 15/5, 16/1, 18, 19 - obr. 0025).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:01
 1. Decyzja z dnia 6 kwietnia 2021 r. o sygn. SKO Gd/1524/21 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania od decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 12 lutego 2021 r., nr 7/1/2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce oznaczonej nr ewid. 137 obręb Rzeżęcin w gminie Morzeszczyn.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 552
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-13 09:56