Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Kolegium

W skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz pozostali Członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje Prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium przewodniczy Prezes Kolegium.

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

  1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Kolegium,
  2. wybór członków komisji konkursowej,
  3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności Kolegium,
  4. wybór kandydatów na prezesa Kolegium,
  5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa Kolegium.

Co do zasady, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Kolegium.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-16 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-21 13:16:40