Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium

Zakres kompetencji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wyznacza generalna klauzula kompetencyjna przypisująca samorządowym kolegiom odwoławczym status organów wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji Podatkowej w indywidualnych sprawach należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu i województwa samorządowego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Kolegium działa na podstawie wielu ustaw zawierających normy prawa administracyjnego materialnego, w szczególności Kolegium jest właściwe – jako organ odwoławczy – w sprawach:

● ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
● pomocy społecznej,
● podatków i opłat lokalnych,
● ochrony środowiska,
● dodatków mieszkaniowych,
● gospodarki nieruchomościami, w tym:
      • podziały nieruchomości,
      • aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste,
      • opłaty adiacenckie.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-16 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-16 14:20:38