Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Zawiadomienie z dnia 23.01.2023r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 22 listopada 2022 r. sygn. akt SKO Gd/2234/22 uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 marca 2022 r., nr WSKI.6220.2.2022.EB o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 14/1, 10/20, 10/21, 10/36, 10/37 obręb nr 2 gmina miejska Tczew.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-23 13:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2023-01-23 13:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-23 13:52

2. Decyzja z dnia 20.01.2023r. o sygn. akt  SKO Gd/1280/22 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 19.01.2022 r., nr GO-ŚR.6220.2.9.9.2021.2022 stwierdzającą : Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ,,Modernizacji istniejących budynków zakwaterowania turystycznego (tzw.  domków letniskowych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych w ramach campingu 159 CAMP na terenie działki nr 100/31 oraz części działki nr 100/35 położonych przy ul. Morskiej w miejscowości Stegna, gmina Stegna", sprostowaną postanowieniem Wójta Gminy Stegna z dnia 24.02.2022 r ., nr GO-ŚR. 6220.2.9.11.2021.2022.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-25 09:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-25 09:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-25 09:06

3. Zawiadomienie z dnia 02.02.2023 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 10 listopada 2022 r. sygn. SKO Gd/1938/22 wydaną po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2022 r., znak ROD.6220.33.2020.PW w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 08:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 08:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 08:53

4. Decyzja z dnia 09.02.2023r. o sygn. akt SKO Gd/3823/22 orzekająca o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kolbudy z dnia 10.06.2022r. Nr IŚ.6220.5.2022 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego Lublewo Gdańskie, zlokalizowanego na terenie działki nr 260/7, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy, woj. pomorskie„ i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-14 10:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-14 10:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-14 10:14

5. Decyzja z dnia 15.02.2023r. o sygn. akt SKO Gd/1515/22 uchylająca w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2022 r. nr ROD.6220.23.2020.DD określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rozszerzenia działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu FOX RECYKLING spółka z o.o. przy ul. Północnej 8B w Gdyni” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1205; 1206; 1235; 1236;1237, obręb 12 Cisowa i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-24 10:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-24 10:09

6. Postanowienie z dnia 14.03.2023r. o sygn. akt SKO Gd/1379/23 stwierdzające niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2023r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.odm 5.2021.AN w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2X 110kV relacji SE Gdańsk Błonia –GPZ Pruszcz Gdański ( na odcinku SE Gdańsk Błonia-GPZ Maćkowy).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-17 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-17 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 716
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-17 11:58:34