Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

ogłasza konkurs na kandydatów na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1) etatowy członek kolegium:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,

b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,

c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2) pozaetatowy członek kolegium:

a) posiadanie wykształcenia wyższego,

b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).

 

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.*.

 

* ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 16.10.2023 roku

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-11-21 08:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 09:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-16 09:31:27