Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Postanowienie SKO w Gdańsku z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt 5299/11 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 08.11.2011 r. nr GK-Ś.6220.10.7.2011.MR w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzenieu punktu do zbierania złomu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-17 13:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-17 13:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-17 13:51

2. Decyzja z dnia 22.02.2012r., sygn. akt 5319/11 utrzymujaca w mocy decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb nr AR.OŚ.7624.03.16/10 z dnia 22.02.2012r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "B03-Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 916 obejmujacego ostrogi 3/916 i 11/916".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-23 08:58

3. Decyzja z dnia 21.02.2012r., sygn. akt 24/12 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin nr RTI-OŚ/ds./7625/07/09 z dnia 09.12.2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "B03-Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 893 obejmujacego ostrogi nr 1/893, 3/893.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-23 09:15

4. Decyzja z dnia 27.02.2012r., sygn. akt 725/12 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Lichnowy nr RGIII 7625/03/09 z dnia 16.12.2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. " B03-Odbudowa ostróg na rzece Wiśle " w km 915-916 obejmującego ostrogi nr 6/916, 10/916, 12/916, 14/916, 6/915, 8/915, 10/915, 12/915.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-02 13:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:36

 

5. Decyzja z dnia 29.02.2012r., sygn. akt 5318/11 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Miłoradz nr 75/760/III/1/2010 z dnia 02.12.2010r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. " B03-Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 894 obejmującego ostrogę nr 6/894.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:41

 

6. Decyzja z dnia 29.02.2012r., sygn. akt 192/12 uchylająca w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia decyzję Wójta Gminy Wejherowo nr RGPN/7666/47/2007 z dnia 14.03.2007r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej B2 w Łężycach na działkach nr 7/60 i 7/62.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-02 13:43

7. Decyzja z dnia 12 marca 2012 r. sygn. akt 5001/11 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 października 2011 r. nr WŚ-I.6220.II.133D.2011.El.215622 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów dla samochodów osobowych w związku z realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Startowej 19 na terenie działek nr 27 i 28 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na terenie działek nr 75/26, 75/65, 75/70, 75/71.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-14 09:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-14 09:47

8. Decyzja z dnia 5 marca 2012 r. sygn. akt 3189/11 uchylająca decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 10.06.2011 nr DROŚ-OŚ.7250.17.2.2011.MZ w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania w przedmiocie odmowy udostępnienia listy podmiotów, które uiściły opłatę produktową za rok 2010 i lata poprzednie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-14 12:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-14 12:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-14 13:01

9. Postanowienie z dnia 21.03.2012 sygn. akt 396/12 stwierdzające niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 8/2011 z dnia 23.12.2011 r. wydanej przez Zastępcę Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, określającej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej nr 277 z Pruszcza Gdańskiego" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-28 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-28 11:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-28 10:55

10. Decyzja z dnia 26 marca 2012 r. sygn. akt 3903/11 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 01 sierpnia 2011 r nr OŚ1.6220.12.2011/26 w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej ul. Długa 103 a ( dz nr 227/12 ) w miejscowości Cieplewo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-28 11:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-28 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-28 11:08

11. Decyzja z dnia 29.03.2011  sygn. akt 812/12, utrzymująca w mocy decyzję z dnia 14.12.2010r. nr SM.7624-3/2009/10 wydaną przez Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „ B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 917-919 obejmującego ostrogi nr 8/917, 14/918, 16/918, 18/918, 14/919, 16/919 " planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-30 13:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-30 13:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-30 13:24

12. Decyzja z dnia 26.03.2011 sygn. akt 2417/11, utrzymująca w mocy decyzję z dnia 28.02.2011r. nr OŚR 7625/12/11 wydaną przez Wójta Gminy Stegna w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „ B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 932 obejmującego ostrogę nr 2a/932 planowanego do reaiizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-30 13:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-30 13:32

13. Postanowienie z dnia 27.03.2012 sygn. akt 1388/12 stwierdzające niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 6/2011 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydanej z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 13 października 2011r. GK-OŚ.6220.3.11.2011. AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-04 11:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 11:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-04 11:49

14. Decyzja z dnia 27.03.2012r. sygn. akt 321/12 uchylająca w całości decyzję Nr 6/2011 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydanej z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 13 października 2011r. GK-Oś.6220.3.11.2011. AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzysząca infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-04 11:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-04 11:50

15. Decyzja z dnia 16.04.2012 sygn. akt 4016/11 umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011r. Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 51/11; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-23 08:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-23 08:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-23 08:51

16.  Postanowienie z dnia 08.05.2012 sygn akt.4152/11 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Zbiewo z dnia 06.09.2011 r., nr ZRG.RGiś.6220.7.2011 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnych hal produkcyjno— magazynowych, malarni, śrutowni oraz pomieszczeń socjalno—biurowych na działce nr 893/3 w Zblewie przy ul. Borzechowskiej 17, obręb geodezyjny Zblewo, gmina Zblewo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-11 11:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-11 11:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-11 11:22

17. Decyzja z  dnia 15.05.2012r. sygn. akt 4667/11 uchylająca w całości decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6.10.2011r. nr WŚ/I/6220/I/7D/2011/TB/258965 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu złomu przy Ul. Barniewickiej - działka nr 35/1 i 35/5, obr. 0002 w Gdańsku i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-21 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-21 08:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-21 08:42

18. Decyzja sygn. akt 5198/11 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 07.11.2011 r., nr WGIiOS.7627/5/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Demlin II" na terenie działki nr 263/1, obręb Demlin, gmina Skarszewy. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-26 12:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-07-26 12:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-26 12:32

19. Decyzja sygn. akt 1775/12 umarzająca postępowanie w sprawie odwołania od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.03.2012 znak GK.7623.9.DŚU.2010.2011.2012 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej jako ciągu pieszo -komunikacyjnego na terenie miejscowości Białogóra – przedłużenie ul. Morskiej , gm. Krokowa. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-20 13:04
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-08-20 13:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-20 13:06

20.Zawiadamienie z dnia 13.08.2012 o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2011 r. nr SB.7624-21/13/10/11/MN o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynków inwentarskich (kurników) dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza na terenie działek m 29/1 i 29/7, położonych w miejscowości Pałubice".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-22 11:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-08-22 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-22 11:16

21. Postanowienie z dnia 13.08.2012 sygn. akt 1737/12 wstrzymujące z urzędu wykonanie decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2011 nr SB.7624-21/13/10/11/MN o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynków inwentarskich ( kurników ) dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza na terenie działek nr 29/1, 29/7 położonych w miejscowości Pałubice. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-22 11:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-08-22 11:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-22 11:28

22.  Decyzja sygn. akt 1736/12 z dnia 13 września 2012 roku o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2011 r. nr SB.7624-21/13/10/11/MN o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynków inwentarskich (kurników) dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza na terenie działek nr 29/1 i 29/7, położonych w miejscowości Pałubice".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-17 10:00
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-09-17 10:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-17 10:08

23. Decyzja z dnia 17 września 2012 r.  sygn. akt 651/12 uchylająca w całości decyzję PL- 6220.9.2011 Wójta Gminy Przodkowo z dnia 16 stycznia 2012r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytworni betonu towarowego i bezdotykowej myjni samochodowej na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie, gm. Przodkowo, powiat kartuski i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-20 08:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-20 08:25
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-09-20 08:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-20 08:36

24. Decyzja z dnia 24.09.2012 r. sygn. akt 757/2012 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Przodkowo z dnia 27.01.2012 r., PL.6220.3.2011 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego kurnika na 30 tyś. szt./chów brojlerów/, 4 silosy na pasze po 20 ton każda, 2 zbiorniki LPG podziemne V=10m3, zbiornik bezodpływowy na ścieki V= 20m3 w miejsce kurnika na 10 tys. szt., na działce Nr 638 w Kczewie obręb Przodkowo, gm. Przodkowo, powiat Kartuzy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-27 09:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 09:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-09-27 09:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-27 09:13

25. Decyzja z dnia 25.09.2012 sygn akt 4975/11 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 24.10.2011 nr RGK-7600/04/D-U/2007-2011  i odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących kuchni turystycznych na budynki socjalne dla pracowników zlokalizowanych na działce nr 33/3 w Chałupach (Władysławowo - obręb 10).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-27 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 11:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-09-27 11:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-27 11:21

26. Decyzja z dnia 09.10.2012 sygn. akt 98/12 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15.12.2011 r. nr RGN.6220.24.2011 w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie parteru ( w którym obecnie znajduje się garaż dwustanowiskowy i pomieszczenie gospodarcze ) na zakład mechaniki samochodowej „ remont silników i zawieszeń w samochodach osobowych" na działce nr 69/19 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo, z uwagi na brak zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-16 12:49
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-10-16 12:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-16 12:52

27. Decyzja z dnia 29 października 2012 r. utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 7.08.2012 r., znak KŚ.6220.10.2012, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Zakładu Produkcyjnego UNILEVER Polska S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych, na terenie działek o numerach: 108/7, 108/12, 108/13 obręb Banino, przy ul. Lipowej 15-17 w Baninie, gmina Żukowo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-31 12:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-31 12:58
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-10-31 13:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-31 13:00

28. Postanowienie z dnia 8 listopada 2012 utrzymujące w mocy postanowienie wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa przez Z-cę Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska dnia 2.12.2011r. nr WIGKiOS.6220.8.2011.TB.4028 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-16 09:29
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-11-16 09:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-16 09:33

29. Decyzja z dnia  14.12.2012r. utrzymująca w mocy  decyzję Burmistrza Nowego Stawu z dnia 20.07.2012r., nr GKIP.6220.2.2012 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „ Zespół Elektrowni Wiatrowych Świerki z infrastrukturą techniczną polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 24 MW ( 8 sztuk i maksymalnej wysokości do 180 m ponad poziom terenu - w stanie wzniesionego śmigła), z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną na działkach nr:

- 2, 16, 75/1, 114/1, 160 obręb Chlebówko,

- 1, 7, 9,10,33, 34 obręb Dębina,

- 14, 18/2, 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 37, 38/1, 39/1, 56/1, 60, 61, 62, 64, 66/1, 67, 68, 69/1, 70,88/1, 88/2, 90, 91, 92, 94/1, 106, 107, 109/11, 110/1, 112, 113, 114, 11511, 130, 133, 140, 141, 142, 144, 145, 150 obręb Świerki.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 10:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-12-21 10:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 10:27

30.  Decyzja z dnia 14 grudnia 2012r.,sygn. akt 1233/2012 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo znak RGN-7666.8.2010 z dnia 14 lutego2012r., wydaną w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie i modernizacji stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 t/rok na działkach o nr 222/2, 253 (przed zmianą 222/1), 223 i 230 obręb Warszkowo, w miejscowości Warszkowo, gmina Wejherowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-24 09:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-24 09:48
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2012-12-24 09:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-24 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16201
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-24 09:48:05