Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 65 z dnia 12.12.2019r..

Na podstawie art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4324/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 7 sierpnia 2019 r. znak RG-OŚ.6220.5.36.2017.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o obsadzie 40 DJP na budynek inwentarski o obsadzie 140 DJP na działce nr 105 położonej w obr. Nowy Bukowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji, zawierające dokumentację, zostały zwrócone do Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-12-12 09:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:04

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-12-12 10:04 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16968
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29