Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Zawiadomienie nr 51 z dnia 23.09.2019r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18.07.2019 r. sygn akt SKO Gd/1815/19 orzekającej o:

1) odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 30.05.2018 r., Nr 7/CP/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu STG0202A na terenie działki nr ewid. 36/3 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 4), gmina Skarszewy.

2) umorzeniu postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności w/w decyzji w zakresie dotyczącym wniosku z dnia 20.03.2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-09-23 10:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-24 13:37

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-09-23 10:23 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2019-09-24 13:37 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2019-09-24 13:37 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29