Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 49  z dnia 11.09.2019r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 2096 z 2018r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.09.2019r., decyzji o sygn. akt SKO Gd 2659/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Puck nr BGG.6733.06.2018.AG z dnia 22.03.2019r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 297/26 obręb 22 Strzelno gmina Puck i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-09-11 13:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-11 13:46

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-09-11 13:46 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29