Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 17 z dnia 26.03.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 marca 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1130/19 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Stara Kiszewa decyzję z dnia 11 stycznia 20I9r. Nr RG-GP.6733.17.4.2018.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami skipowymi na działkach o nr ewid. 297, 296, 294, 36/1, 36/5. 28, 27,19/2, 15, 14/3, 13, 12, 212. 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2, 204, 219/4 oraz budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr 294. położonych w obrębie Góra. gm. Stara Kiszewa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-03-26 08:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 08:50

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-03-26 08:50 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16969
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29