Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

54. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 7 listopada 2013r., sygn. akt 5314/12 uchylającej decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.10.2012r. nr WŚ/I/6220/II/111 D.2012.TB.WŚ.246482 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu surowców wtórnych przy ul. Barniewickiej - działka nr 35/1 obręb 0002 w Gdańsku w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-11-12 12:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 12:20

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-11-12 12:20 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10541
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-18 11:44:41