Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

53. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 7 listopada 2013r., sygn. akt 3931/12 uchylającej decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.07.2012r. nr WŚ/I/6220/I/7D2/2011.TB.WŚ.258965 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów, przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu złomu przy ul. Barniewickiej - działka nr 35/1 i 35/5, obr. 0002 W Gdańsku w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 12:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 12:19

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-11-12 12:19 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3638
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-12-18 11:44