Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ochrona danych osobowych - informacja dla stron i uczestników postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku; osób, których dane Kolegium przetwarza

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, informuję, że

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku jest:  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: skogdansk@sko.gdansk.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prawnym obowiązkiem wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:

a)  art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

b) art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 570);

c) art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 533 ze zm.);

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych w celu wykonania ustawowych obowiązków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas i w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz akty wydanymi w celu jej wykonania, a także w sposób określony przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi u Administratora;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa);

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne.  W szczególności zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  ) oraz art. 169 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) skierowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) bez podania adresu wnoszącego skutkować może pozostawieniem podania bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania wnoszącego do uzupełnienia w/w braków.

 

                                                                              

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-01 15:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 10:16

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-06-01 15:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2018-06-01 15:22 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2019-05-06 16:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2020-02-26 12:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2020-03-02 10:16 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28567
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-02 10:16

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 621408
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-17 14:17

Stopka strony