Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 80 z dnia 9.12.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 grudnia 2022 r.:

1) postanowienia sygn. SKO Gd/5373/22 od odmowie przywrócenia Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody "Salamandra" terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2022 r., znak GKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2022.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 1446G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo";

2) postanowienia sygn. SKO Gd/5374/22 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2022 r., znak GKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2022.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 1446G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W/w orzeczenia wraz z aktami sprawy dostępne są w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-12-09 14:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-09 14:03

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-12-09 14:03 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15901
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04