Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr z dnia 79 z dnia 8.12.2022r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 329. dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 20 października 2022r. decyzję sygn. akt SKO Gd/2769/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 19.04.2022r. Nr BGG.6733.2l.2022.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na fragmencie działki nr ewid. 274. obręb 08 Łebcz, gmina Puck

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-12-08 08:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 08:33

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-12-08 08:33 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15887
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04