Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 75 z dnia 23.11.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z 9 września 2022r. nr SKO Gd/l691/22 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 15 lutego 2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 199/10, 201, położonych w Borowie oraz działkach nr 215,216/16 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-11-23 09:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 09:06

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-11-23 09:06 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04