Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 66 z dnia 14.10.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 października 2022 r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/ 903 /21 o: utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 stycznia 2021 r. nr RIG.6220.8.2018JPO.21 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A .

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (po telefonicznym umówieniu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-10-14 08:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-21 08:49

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-10-21 08:49 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04