Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 65 z dnia 13.10.2022r.

Na podstawie art. 49a w zw. z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej jako k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11 października 2022 r. sygn. akt: SKO Gd/1007/22 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji bazy noclegowej wraz z zapleczem socjalno-bytowym, w tym gastronomicznym,  wolnostojącej wiaty ogniskowej z kontenerem socjalnym, obiektów małej architektury, obiektów na potrzeby rekreacji, wypoczynku i sportu (plan zabaw z parkiem linowym i "tyrolką", boisko wielofunkcyjne, taras widokowy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i drogową w granicach działki nr 189/19 obr. 040, położonej  przy ul. Jaśkowa Dolina 77 w Gdańsku, rozstrzygniętej w I instancji decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r., znak WUiA.V.6730.212-7.2020.2022.LW.362621.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-10-13 11:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-14 08:06

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-10-14 08:06 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15895
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04