Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 Zawiadomienie nr 64 z dnia 6.10.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia  20 lipca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/6616/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta  Gminy Lubichowo z dnia 30 września 2021 r., nr KIOŚ.6220.5.2017 i odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. „budowie siedliska gospodarstwa o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-10-06 09:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-06 09:24

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-10-06 09:24 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04