Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie  nr 58 z dnia 13.09.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy ż dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 08 września 2022 r. po rozpoznaniu wniesionego odwołania od decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 08 lutego 2022 r. RG-GP.6733.22.2021 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 45, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Polaszki, gm. Stara Kiszewa, zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/1401/22.

Z aktami sprawy, w tym wydanym postanowieniem, można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

 Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-09-13 14:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-13 14:32

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-09-13 14:32 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04