Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 51 z dnia 23.08.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2022r. Dz. U. poz. 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2862/22 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2022r., nr WUiA-VI.6733.75-10.2021.KW.139832 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i utrzymaniu pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji wraz z rozbudową, przebudową i rozbiórką oraz zmianą lokalizacji mieszkania służbowego oraz garażem wielostanowiskowym wbudowanym w bryłę budynku - ul. Trakt św. Wojciecha 293, 293C w Gdańsku - dz. nr 137/25,137/13 obr.0109.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-08-23 08:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-08-23 08:22

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-08-23 08:22 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15907
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04