Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 48 z dnia 26.07.2022r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.04.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6319/21 uchylającej w całości i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości po rozpoznaniu odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Puck decyzji z dnia 25.10.2021 r. BGG.6733.20.1.2021.IK:

1. uchylającej decyzję BGG.6733.20.2021 z dnia 08. czerwca 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid.212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136; 110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2; 212/8; 212/13; 103/3; 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2; 212/12; 116/2; 125/2; 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/11; 212/16 obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid.574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9;574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11; 573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20;574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16; 574/28; 576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżcwo, gmina Puck;

2. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid;212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136;110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2: 212/8; 212/13; 103/3; 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2;212/12; 116/2; 125/2; 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/1 1; 212/16 obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid.574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9; 574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11;573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20; 574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16; 574/28;576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-07-26 11:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 11:02

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-07-26 11:02 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04