Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 47 z dnia 12.07.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 6.07.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/326/22, uchylającej decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20.12.2021 r., znak: RIG.6733.15.2021.AR w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki 73/1 k.m. 3 obr. Kleszczewko polegającej na przebudowie autostrady A1 w zakresie zmiany lokalizacji istniejącej instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na MOP Kleszczewko Lewe.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-07-12 11:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:05

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-07-12 11:05 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15908
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04