Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 43 z dnia 15.06.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 16 marca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/4741/20 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r., nr WŚ-I.6220.II.126D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-06-15 09:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 10:00

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-06-15 10:00 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15909
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04