Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 42 z dnia 10.06.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia że w dniu 6 czerwca 2022 r. po rozpoznaniu wniesionego zażalenia, zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/2793/22 w sprawie postanowienia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2022 r. znak RAA.6733.1.10.2022.IWD-1031/14a zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Gdynia, przewidzianej do realizacji na działce nr 4751, obręb Chwarzno-Wiczlino-0011, przy ul. Suchej w Gdyni, na okres do dnia uchwalenia planu miejscowego obejmującego ww. działki, lecz nie dłużej niż na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie tj. do dnia 1.03.2023 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-06-10 08:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:06

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-06-10 08:32 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2022-07-12 11:06 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04