Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 41 z dnia 6.06.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735). w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 maja 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3794/21 o: utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 czerwca 2021 r. nr 11/2021 (GPG.6733.10.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rozdzielni na stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie części działek: nr 46/3 i nr 222 położonych w obrębie ewidencyjnym Gonty, gm. Prabuty.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (po telefonicznym umówieniu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-06-06 09:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:08

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-07-12 11:08 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15912
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04