Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 22 z dnia 23.03.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1741/21 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2021 r. znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 ( przed podziałem 169/3 ) obr 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą” objętego wnioskiem z dnia 4 grudnia 2017 r.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-03-23 15:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 15:07

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-03-23 15:07 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15885
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04