Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 13 z dnia 17.02.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 07 grudnia 2021 r. o sygn. akt: SKO Gd/1245/20 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia – Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański przez działki o numerach: 167/1, 167/2, 282/16, 282/14, 281/1, 207/6, 207/8, 207/9, 205/3, 205/1, 206/6, 206/4, 207/7, 285/5, 285/3, 166/1, 166/2, 166/3 ,280/1, 207/4, 207/3, 282/15, 282/13, 209/4, 165/9, 164, 282/10, 209/, 209/2, 209/1 w obrębie 301; działki o numerach: 78, 89, 79, 108, 92/1, 92/2, 95, 94, 90, 115, 129, 116, 117, 111, 107/2, 114 w obrębie 130; działki o numerach: 51, 71, 73, 70/2, 68, 69, 74, 70/1, 76, 52, 59, 75 w obrębie 129: działki o numerach: 100, 101, 82, 102, 103, 104, 81/1, 81/6, 81/3, 81/5, 106, 107, 83 w obrębie 128; działki o numerach 116, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/1, '104, 103, 102, 101 w obrębie 127; działki o numerach: 4, 5, 6, 2, 3, 1 w obrębie 134; działki o numerach: 146, 137/2, 136, 149, 150, 144, 145, 148, 122, 118, 121, 120, 117, 119, 99, 142, 98 w obrębie 126; działki o numerach: 278, 194, 276, 275, 274, 273, 272,271, 270, 223, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 211 /2, 188, 182, 183/5, 187, 184, 185, 186, 179/3, 170/4, 178/4, 178/3, w obrębie 125; działki o numerach: 144, 92, 116, 91, 89, 87, 88, 49, 90, 25, 26, 24, 23 w obrębie 124; działki o numerach: 388, 391, 387, 389, 390, 383, 392, 382, 393, 394, 396/2, 396/1, 395/2, 399, 398, 408, 397 w obrębie 110; działki o numerach: 151, 132, 133, 134,136, 135, 137/9, 100/4, l52, 99 w obrębie 109; działki o numerach: 52, 23, 24 w obrębie 324s; działki o numerach; 29, 26, 1, 2, 7/5, 24, 25, 7/1 w obrębie 326s, z wyłączeniem fragmentów linii przebiegających ponad terenami zamkniętymi kolejowymi; - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji w całości.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-02-17 12:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 12:09

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-02-17 12:09 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15904
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04