Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr z 10 dnia 14.02.2022r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o możliwości zapoznania się z w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia z materiałami zgromadzonymi w sprawie odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r. znak WŚ.I.6220.II.126 D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku" z wniosku INVEST KOMFORT S.A. Sp. K. z siedzibą w Gdyni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-02-14 13:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 13:00

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-02-14 13:00 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15905
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04