Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 6 z dnia 02.02.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2919/21, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.04.2021 r., nr ŚR.6220.29.2019.MLF odmawiającej uchylenia decyzji ŚR.6220.29.2019.MLF z dnia 18.03.2020 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw przy ul. Tokarskiej w miejscowości Miszewo, realizowanej na terenie działek o numerach: 28/8 i 120/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo,Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-02-02 07:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 07:34

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-02-02 07:34 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04