Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Zawiadomienie z dnia 15.01.2019r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 30. października 2018 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/2792/18 w sprawie decyzji z dnia 21.06.2018 r. KIOS.6220.5.25.2016/2017/2018, wydanej przez Wójta Gminy Lubichowo, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zelgoszcz, gmina Lubichowo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 08:24
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-15 08:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:24

2. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.01.2019r. sygn. akt SKO Gd/1765/18 o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROS.6220.4.36.20 1 3.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino. obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4. 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:34

3. Decyzja z dnia  04.02.2019 r. sygn. akt SKO Gd/4420/18 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.10.2018 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą, na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY. zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny, gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 09:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 09:42

4. Decyzja z dnia 14 marca 2019r. sygn. akt SKO Gd/5021/18 uchylająca wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 13 grudnia 2017r. nr WS­I.6220.11.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11" i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 11:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 11:15

5. Zawiadomienie z dnia 19 marca 2019r. sygn. akt SKO Gd/5154/18 o złożeniu odwołań Stowarzyszenia Ochrony Sów z siedzibą w Bodzentynie oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" z siedzibą w Poznaniu od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2018 r. znak GKi0S.600.14.DŚ.2016.2018.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo – Wejherowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 13:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:27

6. Decyzja z dnia 19.03.2019 r., SKO Gd/898/19 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 09.01.2019 r., nr RG-OŚ.6220.4.19.2017.2019 o odmowie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartego zbiornika wodnego na działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa, powiat kościerski, województwo pomorskie" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:03

7. Decyzjia z dnia 15 marca 2019 r. o sygn. akt SKO Gd/1765/18 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 09:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 09:47

8. Decyzja z dnia 28.03.2019r sygn. akt SKO Gd/4423/18 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 04.10.2018r., nr ROŚ.6220.20.39.2016.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie jednego obiektu inwentarskiego - kurnika oraz zwiększenie obsady w drugim obiekcie inwentarskim na terenie dz. nr 436/4, 436/13 i 436/11 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:41

9. Decyzja z dnia 28.03.2019r sygn. akt SKO Gd/4424/18 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 22.10.2018r., nr ROŚ.6220.1.41.2017.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich - kurników na terenie dz. nr 416/1 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:42

10. Zawiadomienie  z dnia 8 maja 2019r. syg. akt SKO Gd/2619/19 o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 15 marca 2019 r. sygn. akt SKO Gd/1765/18 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r., nr ROS.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 ni w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 ( przed podziałem działka nr 740 ), obręb Tuchlino.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-15 15:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-15 15:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-15 15:52

11. Postanowienie z dnia 20.05.2019r. sygn. akt SKO Gd/1597/17 odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WS-1.6220.11.94D.2013.EL.172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-27 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-27 09:01

12. Postanowienie o  sygn. akt SKO Gd/2797/19 o wyznaczeniu Wójtowi Gminy Stary Targ dodatkowego terminu (do 30.06.2019r.) do załatwienia sprawy z wniosku Spółek Centrum 3 i Centrum 4 Sp. z o.o. Augustowo gm. Dobrcz dot. ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Centrum badawczo-rozwojowe hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" na działkach nr 119/5 i nr 119/6 obręb Waplewo gm. Stary Targ.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 10:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 10:23

13. Zawiadomienie z dnia 14.06.2019r. syg. KS-288/19 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi od decyzji Kolegium z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt SKO Gd/4424/18 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 22 października 2018 r., nr OŚ.6220.1.41.2017MK w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich — kurników na terenie dz. nr 416/1 w miejscowości Gowidlino, obręb ewidencyjny Gowidlino, gmina Sierakowice.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-17 15:21
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-17 15:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-17 15:21

14. Decyzja z dnia 14 czerwca 2019 r., sygn. akt SKO Gd/2602/19 uchylająca decyzję Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 marca 2019r., nr RG.III.6220.8.2018 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2" o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie , powiat sztumski, województwo pomorskie na działce nr 125/4, obręb Wilczewo , gmina Mikołajki Pomorskie oraz wskazującej uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-01 10:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-01 10:48

15. Postanowienie z dnia 3.07.2019r. sygn. akt SKO Gd/1342/19, uchylające postanowienie wydane z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Burmistrza z dnia 22.01.2019r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Szczodrowo IV" na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-15 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-15 09:05

16. Decyzja z dnia 10.07.2019r sygn. akt SKO Gd/2258/19 uchylająca decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelpin z dnia 18.03.2019r., nr RPŚ.6220.2.2018.MW.24 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: ..Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 148/1 w miejscowości Lignowy Szlacheckie, gm. Pelplin i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:31

17. Decyzja z dnia 12.07.2019r. sygn. akt SKO Gd/2099/19 uchylająca decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28.02.2019r., nr KIOŚ.6220.5.2017 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:35

18. Decyzja z dnia 26 sierpnia 2019r sygn. akt SKO Gd/2872/19 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa nr GOOŚ.6220.13.DŚU.adm.2017 z dnia 30.04.2019r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego i technologicznego zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji transformatorowej, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66 położonej w obrębie Połchówko gm. Krokowa".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-30 11:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-30 11:39

19. Postanowienie z dnia 23.09.2019 r. sygn. akt SKO Gd/4354/19 orzekające o uchybieniu terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29.05.2019r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo — rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia" planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 10:27

20. Postanowienie z dnia 23.09.2019 r. sygn. akt SKO Gd/3760/19 orzekające o niestwierdzeniu bezczynności lub przewlekłości Wójta Gminy Stary Targ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo — rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia" planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 10:34

21.Zawiadomienie z dnia 30.10.2019 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2019r sygn. akt SKO Gd/2872/19 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa nr GOOŚ.6220.13.DŚU.adm.2017 z dnia 30.04.2019r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego i technologicznego zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji transformatorowej, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66 położonej w obrębie Połchówko gm. Krokowa".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-30 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 13:48
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-30 08:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-30 08:38

22. Decyzja z dnia 24 października 2019r. o sygn. akt SKO Gd/3437/19 uchylająca decyzję Burmistrza Miasta Rumi z dnia 6 czerwca 2019r. UA.6220.18.2017.AM/KK zmieniającą ostateczną decyzję z dnia 27 grudnia 2017r., nr UA.6220.18.2017.AM o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą na działkach nr 21/6, 21/7, 21/8, 22/4, 23/4, 375/2 obr. 19, położonych przy ul. Sobieskiego w Rumi w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 13:57

23. Decyzja z dnia 8.11.2019r. sygn. akt SKO Gd/1320/19 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WS-I.6220.II.112D.2018.AN z dnia 21.01.2019r., odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja złoża bursztynu „Rybakówka" w Gdańsku" na terenie działek nr 125/3, 125/4, 125/5, 131/3 obręb 139.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-15 10:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-15 10:13

24. Zawiadomienie z dnia 9.12.2019r. sygn. akt KS- 619/19 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie Kolegium z dnia 23 września 2019 r. sygn. akt SKO Gd/3760/19 w przedmiocie wskazania, że Wójt Gminy Stary Targ rozpatrujący sprawę nie dopuścił się bezczynności lub przewlekłości w prowadzonym postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej. w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia", planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 12:37
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-09 12:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 12:37

25. Decyzja z dnia 3.12.2019r. o sygn.. akt SKO Gd/4324/19 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 7 sierpnia 2019 r. znak RG-OŚ.6220.5.36.2017.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o obsadzie 40 DJP na budynek inwentarski o obsadzie 140 DJP na działce nr 105 położonej w obr. Nowy Bukowiec.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-12 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-12 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-24 10:25:02