Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 40 z dnia 19.07.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 10.07.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2258/19 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelpin z dnia 18.03.2019r., nr RPŚ.6220.2.2018.MW.24 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: ..Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 148/1 w miejscowości Lignowy Szlacheckie, gm. Pelplin... i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 41 z dnia 19.07.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 12.07.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2099/19 uchylającej decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28.02.2019r., nr KIOŚ.6220.5.2017 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie", i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-07-19 09:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 09:29

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-07-19 09:27 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2019-07-19 09:29 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16959
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29