Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 30 z dnia 10.06.2019 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2019r. o sygn. akt SKO Gd/1130/19 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Stara Kiszewa decyzję z dnia 11 stycznia 2019r. Nr RG-GP.6733.17.4.2018.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami skipowymi na działkach o nr ewid. 297, 296, 294, 36/1, 36/5. 28, 27,19/2, 15, 14/3, 13, 12, 212. 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2, 204, 219/4 oraz budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr 294. położonych w obrębie Góra. gm. Stara Kiszewa.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-06-10 12:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 12:44

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-06-10 12:43 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2019-06-10 12:44 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16972
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29