Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 23 z dnia 23.04.2019 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2019 r.  sygn. SKO Gd/5003/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 8 listopada 2018r. nr UN-PZ.6733.123.2018.AG w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63PE na terenie działek nr 288/3, 288/10, 288/11, 288/20, 288/26, 288/40, 288/41, 290 obręb Przyjaźń.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-04-23 08:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 08:52

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-04-23 08:52 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29