Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 7 z dnia 8.02.2019r..

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.02.2019 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4420/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.10.2018 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą, na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: _Powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY. zlokalizowanego na działkach nr 38/1. 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny, gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-02-08 09:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-08 09:48

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-02-08 09:48 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29