Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 73 z dnia 17.11.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 29.08.2022 r. sygn. akt SKO Gd/1664/22, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 21.02.2022 r., znak: U.6733.85.2017.JR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 156/34, położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-11-17 14:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-17 14:32

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-11-17 14:32 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15896
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04