Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 67 z dnia 21.10.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17 października 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2026/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 15 marca 2022r. nr RG-GP.6733.12.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 1 kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4kV oraz na demontażu istniejącej linii napowietrznej 0,4kV, na działkach nr ewid.45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/27, 45/26, 6, 53/I, 54/2, 45/3, 25, 26, 311, 525/2, 524, 32, 38, 39, 41, 44/1, 44/3, położonych w obrębie ewid. Stary Bukowiec, gm. Stara Kiszewa i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku ,od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-10-21 08:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-21 14:53

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-10-21 14:53 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15889
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04