Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 60 z dnia 14.09.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z2022r.,poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 7 września 2022r. decyzji nr SKO Gd/1808/22 utrzymującej W mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 3 stycznia 2022r,, nr U.6733.79.2021.JR ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 169/1, 169/2, 173, 171, 170, 174/7 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w  decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie, l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-09-14 10:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 10:53

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-09-14 10:52 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2022-09-14 10:53 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04